Paikallismuseokoulutus Satakunnan ja Varsinais-Suomen museotoimijoille lokakuussa

20.6.2018 Uutinen

Lokakuussa 2018 järjestetään Satakunnan ja Varsinais-Suomen paikallismuseotoimijoille koulutus, jonka tarkoituksena on tarjota lisää eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä innostusta ja vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta. Koulutus on osa paikallismuseonhoitajille suunnattua koulutuskierrosta, joka alkaa syksyllä 2018 ja jatkuu vuonna 2019. Koulutuskierroksen toteuttaa Suomen Kotiseutuliitto yhdessä maakuntamuseoiden kanssa.

Koulutukseen voivat osallistua sekä vapaaehtoistoimijat että virkatyönään paikallismuseoasioita hoitavat, kuten kuntien kulttuurisihteerit. Suunniteltu koulutus vahvistaa ja jakaa olemassa olevaa osaamista ja onnistumisia, sekä innostaa jatkamaan omaa vapaaehtoistyötä. Koulutukseen osallistuminen on palkitsevaa ja tarjoaa tiedon lisäksi voimavaroja. Koulutus myös näyttää vapaaehtoisen kulttuuriperintötyön arvon.

Koulutuksessa käydään läpi paikallismuseoiden roolia ja mahdollisuuksia, kokoelmien hoitoa, näyttelyiden rakentamista, yleisötyötä sekä viestintää ja markkinointia. Kouluttajina toimivat museoalan tutkijat ja asiantuntijat Suomen Kotiseutuliitosta ja maakuntamuseoista.

Koulutuksen järjestävät Suomen Kotiseutuliitto yhdessä Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntamuseoiden kanssa. Koulutus järjestetään osin Turussa ja osin Porissa, ja koulutuspäivien välillä tehdään oman museon kehittämiseen liittyvä oppimistehtävä.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen koulutuksen ilmoittautuminen avataan elokuussa, jolloin julkaistaan myös koulutuksen tarkempi ohjelma.

Koulutuspäivät:
Perjantai 5.10. Kuralan Kylämäki, Turku
Lauantai 6.10. Satakunnan Museo, Pori
Lauantai 13.10. Rakennuskulttuuritalo Toivo, Pori

Koulutuspäivät kestävät koko päivän, noin klo 9/10-16, tarkempi aikataulu julkaistaan elokuussa. Koulutus maksaa 60 euroa museolta, ja koulutukseen voi osallistua 1-2 henkilöä jokaisesta museosta ilmoittautumistilanteen mukaan. Koulutukseen mahtuu mukaan 20 osallistujaa. Koulutuksesta saa todistuksen osallistumisestaan ja se on mahdollista myös sisällyttää joihinkin koulutusohjelmiin. Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Lisätietoja paikallismuseokoulutuksesta:

Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi (lomalla 25.6.-20.7.)
Maakuntatutkija Akuliina Aartolahti, Satakunnan Museo, akuliina.aartolahti@pori.fi
Tutkija Ninna Pulli, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, ninna.pulli@turku.fi

Lue lisää koulutuksesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/paikallismuseonhoitajan-koulutus/