Paikallismuseoita koulutetaan ja kehitetään maaliskuussa Hämeenlinnassa

4.2.2019 Uutinen
Paikallismuseonhoitajien koulutus järjestetään Museo Skogtserissa Hämeenlinnassa. Kuva: Hämeenlinnan kaupunginmuseo.

Syksyllä käynnistynyt koulutuskierros paikallismuseonhoitajille kiertää Suomea ahkerasti kevään aikana. Maaliskuussa kolmepäiväinen koulutus järjestetään Hämeenlinnassa.

Suomen sadat paikallismuseot tekevät arvokasta työtä paikallisen kulttuuriperinnön parissa, mutta museoissa on toivottu pitkään koulutusta. Suomen Kotiseutuliiton suunnittelema koulutus tarjoaa eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta.

Kotiseutuliitto järjestää Hämeenlinnan koulutuksen yhdessä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntamuseoiden kanssa. Koulutusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Paikallismuseokoulutuksista tietoa ja työpajoja

Koulutuksessa käydään läpi paikallismuseoiden roolia ja mahdollisuuksia, kokoelmien hoitoa, näyttelyiden rakentamista, yleisötyötä sekä viestintää ja markkinointia. Koulutukseen kuuluu myös työpajoja sekä kirjallinen oppimistehtävä. Kouluttajina toimivat museoalan asiantuntijat Suomen Kotiseutuliitosta ja maakuntamuseoista.

Koulutukseen voivat osallistua sekä vapaaehtoistoimijat että virkatyönään paikallismuseoasioita hoitavat. Koulutus maksaa 60 euroa museolta, ja koulutukseen voi osallistua 1-2 henkilöä jokaisesta museosta ilmoittautumistilanteen mukaan. Osallistumismaksu kattaa koulutuksen materiaalit sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Ilmoittautuminen Hämeenlinnan koulutukseen on juuri alkanut. Koulutuskierros suuntaa seuraavaksi Helsinkiin, Joensuuhun ja Jyväskylään.

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen koulutus paikallismuseonhoitajille:

Lue lisää koulutuksesta: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/paikallismuseonhoitajan-koulutus/
Tulevat koulutukset Suomen Kotiseutuliiton kalenterissa: https://kotiseutuliitto.fi/tapahtumat/

Lisätietoja: Suunnittelija Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 09-612 63229

 

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.