Paikallismuseoiden avustukset ovat haettavissa

6.10.2023 Uutinen

Museovirasto on avannut avustushaun paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2024. Paikallismuseot voivat hakea hankeavustuksia 2. marraskuuta 2023 kello 15:een saakka.

Avustusten tavoitteena on tukea paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myöntää myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämille museoille.

Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen. Vuonna 2023 avustusmääräraha oli hieman alle 500 000 euroa.

Avustukset haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa.

Lisää tietoa aiheesta: www.museovirasto.fi/fi/avustukset/paikallismuseot.

Vaalean kertainen aumakattoinen kartanomallinen rakennus. Edessä nurmea ja pihakalusteita, taustalla lehti- ja havupuita
Teiskon Museon päärakennus. Kuva: Leena Tulivirta.