Paikallismuseoiden avustukset haussa

17.9.2021 Uutinen

Museovirasto on avannut avustushaun paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2022. Paikallismuseot voivat hakea hankeavustuksia 27. lokakuuta 2021 kello 15 saakka.

Paikallismuseoiden avustuksilla tuetaan kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta voidaan myöntää myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Avustuksia voidaan myöntää kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämille museoille.

Vuonna 2021 paikallismuseoille myönnettiin avustus 84 hankkeeseen. Avustussumma oli yhteensä 501 050 euroa.

Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen.

Lisää tietoa aiheesta: www.museovirasto.fi/fi/avustukset/paikallismuseot

Kuva museosta ulkoa.
Kuva: Juhani Ahon museon aluetta. Kuva: Iisalmen kaupungin arkisto.