Över 1,5 miljoner euro delades ut för renovering av föreningshus

7.4.2020

I år delas 1 534 000 euro ut i statsunderstöd för renovering av föreningshus. Renoveringsbidraget har till syfte att bevara det värdefulla byggnadsarv som föreningshusen representerar, och möjliggöra renovering som förbättrar användbarheten.

 År 2020 delas renoveringsbidrag för föreningshus ut till 135 föreningar. I år är bidragssumman i medeltal 11 280 euro per understödsmottagare.

De största enskilda bidragen tilldelades detta år Hammars och Gammelbacka socialdemokrater rf i Borgå, och Lyöttilän Maamiesseura ry i Itis, som beviljades 48 000 euro vardera.

Hammars och Gammelbacka socialdemokrater får bidrag för renovering av golvet samt förbättring av luftkonditioneringen i Hammars arbetarföreningshus. Lyöttilän Maamiesseura ry använder bidraget till att förnya yttertaket på Lyöttilän Maamiesseurantalo som uppfördes under 1930-talet.

De största enskilda bidragen som beviljats svenskspråkiga föreningar går till Österbotten. Hopsala Byaförening rf i Kronoby får ett bidrag på 34 000 euro för att förnya yttertaket på föreningens år 1931 byggda hus. Lepplax byaförening rf i Pedersöre får 28 000 euro för att förnya uppvärmningssystemet och spisen i sitt föreningshus från 1942.

Antalet sökande uppgick i år till 240, varav 25 var förstagångssökande. Flest ansökningar kom från Nyland, Österbotten och Birkaland. Sammanlagt inkom ansökningar om ett belopp på 5,3 miljoner för renovering av föreningshus. Bland de sökande fanns 51 svenskspråkiga föreningar.

I år gällde ansökningarna i synnerhet planering av renovering, samt tak- och fasadrenoveringar. Ett stort antal ansökningar gällde även renovering av dörrar, fönster och kök.

Understödsmottagare landskapsvis

 

Tilläggsinformation:

Sanna Käyhkö, informatör-projektsekreterare
tel. 046 567 3997
sanna.kayhko (at) kotiseutuliitto.fi

Finlands Hembygdsförbund