Opettaja: hae mukaan Juuret juniorille -hankkeeseen!

5.6.2019 Uutinen

 

Juuret juniorille (Juju) -hankkeessa tutkitaan maaseudun lasten ja nuorten juurtuneisuutta ja kotiseutukuvan muodostumista sekä kehitetään toimintamalleja sellaisen kotiseutuopetuksen järjestämiseen, joka tukee lasten ja nuorten osallisuuden ja juurtuneisuuden kokemuksia. Nyt etsimme kotiseututeemasta kiinnostuneita kouluja tutkimushankkeeseen.

Tutkimuskohteena ovat peruskouluikäiset maaseudun lapset ja nuoret (vuosiluokat 1–9) eri puolilla Suomea. Mukaan otetaan 10 koulua siten, että ne edustavat mahdollisimman hyvin eri ikäluokkia, maaseututyyppejä ja Suomen alueellista kokonaisuutta.

Aineisto kerätään virikekeskustelujen ja internetpohjaisen paikkatietomenetelmän avulla (pehmoGIS, Geographical Information System). Aineistokeruutilaisuudet kestävät arvoilta noin tunnin, ja ne järjestetään lukuvuoden 2019–2020 aikana. Hankkeeseen osallistuminen on koululle maksutonta. Tutkimukseen osallistuminen avaa näkymän myös pitempään kotiseutuopetuksen kehittämiseen, mutta ei suinkaan pakota siihen.

Kiinnostuitko aiheesta? Ilmoittaudu mukaan nopeasti, sillä vain 10 ryhmää (1 ryhmä / koulu) valitaan.

Ota yhteyttä 16.8.2019 mennessä:

Hankkeen vastuullinen johtaja Sulevi Riukulehto, etunimi.sukunimi @ helsinki.fi

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019–31.12.2020 ja toteuttajana Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hankkeen kumppaneina ovat Suomen Kotiseutuliitto ry, hankkeeseen osallistuvat koulut, maaseutututkijoiden ja -kehittäjien yhdistys Maaseudun uusi aika ry sekä Maa- ja metsätalousministeriö, joka on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Lue lisää:

Kutsu PDF-muodossa

Juuret juniorille hankesuunnitelma yhteistyöoppilaitoksille