Onnittele 70-vuotiasta Suomen Kotiseutuliittoa vuonna 2019

18.5.2019 Uutinen

 

Hyvät Kotiseutuliiton jäsenet,

Suomen Kotiseutuliitto täyttää vuonna 2019 pyöreät 70 vuotta, ja perinteitä kunnioittaen keräämme nimiä onnittelijoiden listaan. Otamme onnitteluja vastaan läpi vuoden.

Ensimmäiset onnittelijat saivat nimensä juhlavuoden Kotiseutu-vuosikirjaan, joka käsittelee kotiseutuliikettä osana suomalaisen kansalaisyhteiskunnan historiaa ja tulevaisuutta. Teos ilmestyy kesällä 2019. Lämpimät kiitokset kaikille Kotiseutuliittoa jo onnitelleille yhteisöille ja yksityishenkilöille.

Koska moni haluaa yhä vuosikirjan valmistuttuakin onnitella Kotiseutuliittoa, avaamme uuden onnittelijoiden listan, joka julkaistaan sekä verkossa että lopulta Suomen Kotiseutuliiton vuosikertomuksessa 2019. Julkaisemme vuosikertomuksessa kaikki liittoa onnitelleet – onnittelijoiden nimet jäävät siis historiankirjoitukseen.

Näin voitte osallistua ja onnitella

Yksityishenkilö pääsee onnittelijoiden listalle vähintään 50 eurolla, yhdistys vähintään 80 eurolla ja muu yhteisö vähintään 100 eurolla. Varat käytetään juhlavuoden sisältöjen esillä pitämiseen ja tallentamiseen.

Toimita meille tieto, että haluat olla onnittelemassa, niin saat maksu- ja muut tiedot: toimisto@kotiseutuliitto.fi tai puhelimitse puh. (09) 612 6320. Voit myös toimia suoraan seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Talleta haluamasi summa Kotiseutuliiton tilille: Nordea FI60 1270 3000 0511 56. Kirjoita viestikenttään esimerkiksi Onnittelut Kotiseutuliitolle.
• yksityishenkilö 50 €,
• yhdistys vähintään 80 € ja
• muu yhteisö vähintään 100 €.

2. Kerro meille summa sekä onnittelijoiden listassa julkistettava nimi. Nimi voi olla joko onnittelevan yksityishenkilön nimi ja arvo/ammatti, tai onnittelevan yhteisön virallinen nimi.

Lämmin kiitos kaikille!

Taustaa: Kotiseutuliiton juhlavuosi 2019

Vireä 70-vuotias Kotiseutuliitto on yli 125-vuotiaan kotiseutuliikkeen keskusjärjestö ja maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Liitto ja sen toiminta on alusta saakka ollut keskeinen osa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan syntyä ja kehitystä.
Juhlavuonna pohditaan mm. miten muuttuva kotiseutu, muuttoliikkeet ja kansalaisyhteiskunnan kehitys vaikuttavat kotiseututyöhön? Miten uudistuva kotiseututyö voi toimia kansalaisvaikuttamisen alustana? Miten voimme vaikuttaa osallisuuteen tai kansalaisten tasavertaisiin vaikuttamismahdollisuuksiin?

Historiatietoisuuden lisäksi liiton katse on voimakkaasti tulevaisuudessa. Luomme skenaarioita siitä, mikä on kotiseututyön tulevaisuus ja miten paikallinen kulttuuriperintö pysyy elävänä jatkossakin. Huomioimme erityisesti lapset ja nuoret.

Lisätietoa juhlavuodesta kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseutuliiton-juhlavuosi-2019

toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo
Suomen Kotiseutuliitto
riitta.vanhatalo@kotiseutuliitto.fi
puh. 040 733 7033

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.