Oikeusministeriön kysely yhdistysten kokouskäytännöistä

4.1.2022 Uutinen

Oikeusministeriö selvittää kyselyllä yhdistysten kokouskäytäntöjä viime vuodelta ja kokousjärjestelynäkymiä kuluvalle vuodelle. Vastauksia hyödynnetään lainvalmistelussa.

Oikeusministeriön Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 –työryhmän mietinnössä ehdotettiin, että yhdistyksen hallitus voi suoraan lain nojalla päättää etäosallistumisvaihtoehdosta, jollei se ole säännöissä kielletty. Yhdistyksen säännöissä voisi myös määrätä kokonaan etänä toteutettavasta kokouksesta.

Työryhmän muistioon ja lausuntopalautteeseen perustuvan etäosallistumista ja etäkokouksia koskevan lakiesityksen valmistelua varten oikeusministeriö pyytää yhdistyksiltä arvioita vuoden 2021 kokouskäytännöistä yhdistyksen ja valtuutettujen kokouksissa ja arvioita vuoden 2022 tulevista kokousjärjestelyistä.

Vastaus voi perustua tietoon yksittäisistä yhdistyksistä tai arvioon liittoon kuuluvista yhdistyksistä.

Linkki ministeriön kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1ae5cb69-2b1e-4bc1-8c4c-9f4252b51ce7?displayId=Fin2433657

Vastausaikaa kyselyyn on 15.1.2022 asti.

Yhdistys- ja liittokohtaisia vastaustietoja käytetään vain lainvalmistelussa. Yhdistys- ja liittokohtaisia vastauksia ei julkisteta eikä luovuteta edelleen (tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 16 kohdan perusteella).

Lisätietoja Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -hankkeesta täällä.