Naisten sauna voittoon European Heritage Days Stories -hankehaussa

31.5.2022 Uutinen

Kalevalaisten Naisten Liitto on saanut 10 000 euron rahoituksen Naisten sauna -tapahtuman toteuttamiseen Euroopan neuvoston ja Euroopan komission European Heritage Days Stories -hankehaussa.

European Heritage Days Stories -hankehaulla tuetaan Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumien järjestäjiä ja lisätään eurooppalaisen kulttuuriperinnön arvostusta. Kulttuuriympäristöpäivien aikaan järjestetään vuosittain kymmeniä tuhansia yleisötapahtumia ympäri Eurooppaa.  

Hankehakuun osallistui 76 hanketta 27 maasta. Hankemääräraha myönnettiin 11 projektille. Suomalaisen Naisten sauna -hankkeen lisäksi rahoituksen saivat kulttuuriperintöprojektit Espanjasta, Kreikasta, Latviasta, Montenegrosta, Portugalista, Ranskasta, Sloveniasta ja Skotlannista. 

Saunakulttuuri on elävää perintöä 

Saunomiskulttuuriin liittyy paljon perinteitä ja tapoja, joiden tarkoitus on peseytymisen ja rentoutumisen lisäksi myös parantaa, lisätä onnea tai valmistella siirtymistä uuteen elämänvaiheeseen.  Saunominen on edelleen tärkeä osa juhlaan valmistautumista, oman elämän tärkeän päivän tai juhlapyhän aattoillan elävää perinnettä. Naisten sauna -tapahtuman tarkoituksena on lisätä tietoisuutta naisten saunaperinteistä sekä innostaa kaikenikäisiä ja eri taustoista tulevia naisia jakamaan, kokeilemaan ja uudistamaan saunomiseen liittyviä perinteitä ja tapoja.  

Kaikki voivat osallistua Naisten sauna -tapahtumaan saunomalla ja jakamalla omia saunakokemuksiaan ja saunomiseen liittyvää perinnetietouttaan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #kalevalaisetnaiset #naistensauna #EuropeanHeritageDays.  

Kalevalaisten Naisten Liitto tuo esiin kulttuuriperintöämme 

Kalevalaisten Naisten Liitto on aineettoman kulttuuriperinnön ylläpitäjä ja uudistaja, ja myös Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansallinen yhteistyökumppani. Kalevalaisten Naisten Liiton tehtävä on tuoda esiin rikas ja monimuotoinen elävä kulttuuriperintömme, edistää suomalaisten perinteiden tuntemusta ja innostaa ihmisiä löytämään kulttuuriperinnön voima ja merkitys nykyajassa.  

Lisätietoa