Museovirastossa avustushaku yhteisöjen kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöhankkeisiin

16.3.2023 Uutinen
Ihmisiä museossa.
Kulttuurimeijerin hankkeessa selvitettiin Teijon vanhan kivimeijerin historiaa. Kuva: Alli Ikonen.

Museovirasto on avannut avustushaun yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin. Avustuksella vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön.

Vuonna 2022 avustusta myönnettiin 75 080 euroa 13 eri kansalaisjärjestölle ja yhteisölle eri puolilla maata. Avustuksella tuettiin tuolloin muun muassa pellavaperinteen elvyttämistä, luovutetun Karjalan esineistä kertovaa verkkonäyttelyä, 1800- ja 1900-luvun vaihteen Turun virtuaalimuseosivustoa ja dokumentaaris-taiteellista tutkimustyötä Teijon meijeristä.

”Avustushaussa painotamme hankkeita, joissa erilaiset yhteisöt pääsevät osallistumaan ja kehittämään uudenlaisia yhteistyömuotoja eri toimijoiden kesken. Hankkeiden tulosten monipuolinen levittäminen ja niistä viestiminen on myös tärkeää”, Museoviraston erikoisasiantuntija Eija Liukkonen sanoo.

Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Avustuksen tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Avustusta haetaan valtionavustusten uuden järjestelmän, Haeavustuksia.fi-palvelun kautta. Avustusten hakuaika päättyy 28. huhtikuuta kello 15.

Uusi hakujärjestelmä

Museovirasto kertoo avustustiedotteessaan, että uusi palvelu parantaa valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä.

“Järjestelmä ja valtionavustusten toimintamalli on luotu laajassa, poikkihallinnollisessa valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa, ja sekä mallia että järjestelmää kehitetään edelleen käyttäjien palautteen pohjalta. Avustusten hakeminen ja myöntäminen yhdessä järjestelmässä tekee valtionavustustoiminnan käytännöistä yhdenmukaisempia”, virastosta kerrotaan.

Museoviraston jakamia avustuksia esimerkiksi rakennusten entistämiseen, liikenteen kulttuuriperintöön sekä museoiden toimintaan avautuu haettavaksi uudestaan vuoden 2023 lopussa ja vuoden 2024 alussa. Jokaisen avustustyypin osalta tiedotetaan erikseen sen hakutavasta.

Yhteystiedot ja lisätietoa: www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/avustushaku-yhteisojen-kupe-ja-kulttuuriymparisto-2023

Avustuksesta Haeavustuksia.fi-palvelussa: www.haeavustuksia.fi/fi/haku/va-mv-2023-1/hakuilmoitus/perustiedot