Museoviraston avustukset kulttuuriperintöhankkeille haettavissa – osallistavuus plussaa

16.1.2020 Uutinen

Rahoitus yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin haettavissa 14. helmikuuta saakka

Museovirasto on julistanut haettavaksi avustukset kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin. Samassa yhteydessä haetaan rahoitusta ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin.

Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustusten hakuaika päättyy 14. helmikuuta kello 15.

Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Avustuksella tuetaan erityisesti hankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista toimintaan, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja. Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

Ammatillisesti hoidettujen museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Avustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi. Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Avustukset haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta. Asiointipalveluun kannattaa tutustua hyvissä ajoin etukäteen. Verohallinnon Katso-tunnistaminen korvataan Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistuksella alkuvuodesta 2020.

 

Lisätietoja Museoviraston sivuilta:

https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/haku-museoiden-innovatiivisiin-hankkeisiin-seka-yhteisojen-kulttuuriperintoon-ja-kulttuuriymparistoon-liittyviin-hankkeisiin-kaynnistynyt