Museovirasto on jakanut avustukset paikallismuseohankkeisiin

13.4.2023 Uutinen
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto sai tänä vuonna Museovirastolta Navettarakennuksen perustuksien kohentamiseen 8000 euroa. Kuvassa Toton satujoogahetki muutaman vuoden takaa. Kuva: Rovaniemen Totto.

Kotiseutumuseolla voi olla tärkeä rooli paikallisen kestävyyden tukemisessa

Paikallismuseoiden hankeavustuksilla tuetaan paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta kulttuuriperinnöstä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Avustusta myönnettiin 80 hankkeelle yhteensä 479 400 euroa.

 Avustushakemuksia paikallismuseoiden hankkeisiin saapui 138, ja haettu summa oli yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 993 euroa.

”Paikallismuseoiden hankeavustuksilla on tärkeä rooli paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja paikallisessa museotoiminnassa. Yhdistettynä monien paikallismuseoiden tekemään vapaaehtoistyöhön, verrattain pienilläkin avustuksilla saadaan toteutettua vaikuttavia ja yhteisöllisiä hankkeita”, kertoo Museoviraston erikoisasiantuntija Jonina Vaahtolammi, joka on työskennellyt pitkään myös Kotiseutuliitossa kotiseutumuseoiden parissa.

Merkittävien kokoelmien hoitoa ja kestävää korjaamista

Museoviraston avustuksilla tuetaan myös paikallismuseoiden rakennusten säilymistä. Monet paikallismuseot toimivat perinteisiä rakennustapoja edustavissa rakennuksissa, joiden kunnossapito on suuri ponnistus. Avustusta myönnettiin tänä vuonna usealle museolle pärekattojen, hirsiseinien ja perustusten korjaukseen. Paikallismuseoiden korjaustyöt tehdään usein kestävän ja perinteisen korjaamisen menetelmillä, jolloin tuetaan myös perinteisten korjausmenetelmien osaamista ja niiden säilymistä paikallisesti.

”Peltolan Mäkitupalaismuseon rakennukset ja alue halutaan pitää hyvässä kunnossa kertomassa seuraavillekin sukupolville alueen historiasta. Museon töissä käytetään aina mahdollisuuksien mukaan paikallista työvoimaa ja läheltä saatavia rakennusmateriaaleja. Museo tekee näin oman pienen osansa kestävyyden hyväksi”, kertoo museota ylläpitävän Luhangan Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Majanen.

Paikallismuseoiden hankkeille on myönnetty avustuksia vuodesta 1974 lähtien. Avustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa eivätkä kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Monet paikallismuseoista ovat kuntien sivutoimisesti tai yhdistysten vapaaehtoispohjalta ylläpitämiä.

Paikallismuseoiden kokoelmat ovat usein valtakunnallisestikin kiinnostavia ja ainutlaatuisia. Museovirasto myönsi tällä vuoden 2023 kierroksella avustusta esimerkiksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ylläpitämän Opiskelijakulttuurimuseon kokoelmatyön kehittämiseen ja Romanikulttuurin museon tukiyhdistykselle Suomen romanien pitsitöistä koostuvan kokoelman hoitoon.

Lisätietoja:

Museoviraston tiedote www.museovirasto.fi/fi/medialle#Uusimmattiedotteet 

Avustetut kohteet: www.museovirasto.fi/fi/avustukset/paikallismuseot/myonnetyt