Museovirasto jakoi avustuksia 84:lle paikallismuseohankkeelle

13.4.2021 Uutinen

Museovirasto on jakanut paikallismuseoiden hankeavustukset vuodelle 2021. Avustusta myönnettiin 84 hankkeelle yhteensä puoli miljoonaa euroa. Jaettavissa ollut avustussumma oli lähes 80 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 965 euroa.

Paikallismuseoiden hankeavustuksetAvustushakemuksia tuli 136, ja haettu summa oli yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. Avustuksia sai 84 hanketta, joiden yhteissumma oli 501 050 euroa. Suurin myönnetty avustus oli 13 000 euroa ja pienin 1 000 euroa.

Paikallismuseoiden hankeavustuksilla tuetaan paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

”Paikallismuseot mahdollistavat erilaisia kohtaamisia kulttuuriperinnön äärellä ja vahvistavat yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusta. Kyse on merkittävästä kansalaisaktiivisuuden ja -vaikuttamisen osoituksesta ja sitoutumisesta yhdessä tekemiseen. Tätä arvokasta työtä pyrimme osaltamme paikallismuseoiden hankeavustuksilla tukemaan ja vahvistamaan”, kertoo erikoisasiantuntija Marianne Koski Museovirastosta.

”Valitettavasti jaettavissa ollut avustussumma oli lähes 80 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kun keskimääräinen avustussumma on noin 6 000 euroa, tarkoittaa tämä montaa avustamatta jäänyttä hanketta. Koronapandemian vaikutukset ja laskevat avustusmäärärahat ovat huolestuttava yhtälö. Kulttuurialaa koskevan kyselyn mukaan lähes kolmasosa paikallismuseoista arvioi tehtävänsä toteuttamisen vaarantuneen olennaisesti koronapandemian aikana vuonna 2020, ja suurin osa vastanneista ei ole saanut lainkaan taloudellista tukea koronapandemian aikana”, Koski täydentää.

Paikallista kulttuuriperintöä hoidetaan vapaaehtoisvoimin

Paikallismuseoiden hallinnassa ja ylläpidettävänä on kokoelmia ja museorakennuksia, jotka ovat alueellisesti ja osin jopa valtakunnallisesti merkittäviä. Tyypillisiä avustettavia hankkeita vuonna 2021 ovatkin museorakennusten kattojen korjaukset sekä kokoelmien hoitoon ja luettelointiin liittyvät työt. Alueelliset vastuumuseot ohjaavat ja valvovat avustusten käyttöä toimialueellaan.

”Paikallismuseoissa tehdään valtavasti työtä, jotta saadaan säilymään se osa kulttuuriperinnöstä, jota kukaan muu ei tallenna ja jonka merkitys paikalliselle identiteetille on suuri. Työtä näissä museoissa tehdään äärimmäisen pienillä resursseilla, pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Paikallismuseotoiminnassa ei juuri raha liiku, ja avustuksilla voidaankin toteuttaa hankkeita, joita ei voi saavuttaa hartiapankilla ja kotiseuturakkaudella. Pienikin summa kasvaa todellista suuremmaksi, sillä hankkeisiin tuodaan aina mukaan oman työn panos”, kertoo alueellisena vastuumuseona toimivan Satakunnan Museon maakuntatutkija Akuliina Aartolahti.

Suurin avustus, 13 000 euroa, myönnettiin kahden satakuntalaisen yhdistyksen yhteishankkeelle. Hankkeessa Eurajoen kotiseutuyhdistys ja Kotiseutuyhdistys Luvia Seor yhdistävät voimansa saadakseen ylläpitämiensä museoiden kokoelmien inventoinnin ja luetteloinnin käyntiin.

”Erityisen iloinen olen siitä, että yhteistyölle näytetään nyt näin selkeästi vihreää valoa” toteaa Aartolahti.

”Alueemme paikallismuseot ovat pieniä ja taustayhteisöt vielä pienempiä. Mitä pienempi toimija, sen tärkeämpää on uskaltaa yhdistää voimia ja jakaa vastuuta. Se ei tarkoita sitä, että aineistoja, museoita tai kulttuuriperintöä pitäisi yhdistää. Päinvastoin: silloin kun yhteistyö on aitoa ja se syntyy tarpeeseen, se helpottaa perusasioiden tekemistä huomattavan paljon ja sille paikalliselle ja omaleimaiselle toiminnalle jää entistä enemmän aikaa. ”

Paikallismuseoiden hankeavustus on tarkoitettu hankkeiden osarahoitukseksi. Tuki voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin.

Paikallismuseoiden hankeavustukset vuodelle 2021

Myönnetyt paikallismuseoiden hankeavustukset hakijatahon mukaan aakkosjärjestyksessä:

1. Artjärven kotiseutuyhdistys ry:
Artjärven kotiseutumuseon riihen ja hevoskierron kattojen korjaaminen 3000 euroa
2. Asikkalan kunta:
Vääksyn vesimylly- ja sähkövoimalaitosmuseon kokoelman inventointi 6000 euroa
3. Askola-Seura ry:
Kokoelman säilymisen edistäminen 5000 euroa
4. Asutusmuseosäätiö:
Vapaaehtoistyön kehittäminen Asutusmuseon toiminnassa 4600 euroa
5. Degerby byråd rf, Degerbyn kyläyhdistys ry:
Arkivering av fotosamlingar och föremål och komplettering av information 4000 euro
6. Enontekiön kunta:
Enontekiön kotiseutumuseon päärakennuksen ja pikkupirtin kattojen korjaus 6000 euroa
7. Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry:
Venekoppelin katon korjaus ja opastetaulun uusiminen 4000 euroa
8. Hauho-Seura r.y.:
Halpparin talon katon uusiminen 8000 euroa
9. Hausjärvi-Seura ry:
Hausjärven kotiseutumuseon luettelointi- ja verkkonäyttelyhanke 6000 euroa
10. Heinäveden kunta:
Museon perusnäyttelyn uusiminen ja kokoelmien inventointityö 7000 euroa
11. Hollolan kunta:
Hämeenkosken kotiseutumuseon museorakennusten ikkunoiden korjaus ja hämäläisen
talon kuistin oikaisu 6000 euroa
12. Iin kunta:
Iin kotiseutumuseon perusnäyttelyn uudistaminen 5000 euroa
Paikallismuseoiden hankeavustukset vuodelle 2021
13. Jalasjärvi-Seura r.y.:
Luhtas-Köykän tuulimyllyn kunnostus 8000 euroa
14. Joutsan Kotiseutuyhdistys r.y.:
Kokoelmatyö ja perusnäyttelyiden uudistaminen kaikissa museoalueen rakennuksissa 7000
euroa
15. Joutsenon Kotiseutuyhdistys ry:
Salotuvan ikkunoiden kunnostus 2200 euroa
16. Juankosken Kulttuurihistoriallinen Seura ry:
Juankosken tehtaan ja työväen museo Masuuni Brunoun uuden perusnäyttelyn suunnittelu
ja valmistelu 7500 euroa
17. Juuka-seura ry:
Pitäjämuseon katon pesu ja maalaus 7500 euroa
18. Juvan kunta:
Juvan museon katon kunnostus 7500 euroa
19. Jämsän kaupunki:
Pälämäen kotiseutumuseon kokoelmatyö ja näyttelyn uudistaminen 6000 euroa
20. Karijoen kunta:
Karijoen kotiseutumuseon kokoelmien luettelointi 5000 euroa
21. Kaskö hembygds- och museiförening r.y.:
Fasadmålning av museibyggnaden 7300 euro
22. Kauhavan kaupunki:
Kauhavan puukko- ja tekstiilimuseon uuden perusnäyttelyn konseptointi ja
sisältösuunnittelu sekä näyttelytilan rakenteiden ja valaistuksen suunnittelu 6000 euroa
23. Kemijärven Kotikiekerö ry:
Kemijärven kotiseutumuseon pihan ja perustusten kuivatus 4500 euroa
24. Kesälahti-Seura r.y.:
Morsiusaitan katon korjaus 7500 euroa
25. Kiihtelysvaara-Seura r.y.:
Mauri Peltosen negatiivi- ja diakuvakokoelman digitointi ja luettelointi 5000 euroa
Paikallismuseoiden hankeavustukset vuodelle 2021
26. Kolarin kunta:
Pienoisnäyttelyjen tuottaminen ja yleisötyon ja kumppanuuksien kehittäminen 7000 euroa
27. Konneveden kunta:
Tuomiston tuvan pärekaton ja takaseinän korjaus 2900 euroa
28. Kontiolahti-seura r.y.:
Kontiolahden paikallismuseon näyttelyiden uudistaminen 2500 euroa
29. Kotiseutuyhdistys Luvia Seor ry:
Luvia Seor ry:n ja Eurajoen kotiseutuyhdistys ry:n museokokoelmien inventointi-,
luettelointi ja digitointihanke 13 000 euroa
30. Kotiseutuyhdistys Muina ry:
Muinan kotiseutumuseon talousrakennuksen rungon oikaisu ja katon uusinta 8000 euroa
31. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:
Esinekokoelma elämys- ja oppimiskeskuksen sydämessä -hanke: Rovaniemen
kotiseutumuseon kokoelmien inventointi ja hoito 6000 euroa
32. Kotkaniemi-säätiö:
Kokoelmien hyvä hallinta ja kokoelmatoiminnan jatkokehittäminen 7500 euroa
33. Kuhmalahden Kotiseutuyhdistys r.y.:
Kotiseutumuseon kokoelmatietojen luettelointi kokoelmanhallintajärjestelmään 7000
euroa
34. Kuusamon kaupunki:
Kuusamon kotiseutumuseon pajarakennuksen kunnostus 6000 euroa
35. Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.:
Tina-stugan – för byggandet av museiutställning och katalogisering 5000 euro
36. Lahden Ilmasilta ry:
Päijät-Hämeen Ilmailumuseon lentokoneiden huoltokorsun kunnostaminen 4000 euroa
37. Lapinlahden kunta:
Varpaisjärven kotiseutumuseon kokoelmien luettelointityön jatkaminen MuseumPlus
RIAan 4000 euroa
38. Leppävirran kunta:
Leppävirran kotiseutumuseon kuvakokoelma käyttöön –hanke 6500 euroa
Paikallismuseoiden hankeavustukset vuodelle 2021
39. Lestijärven Kotiseutuyhdistys r.y.:
Lestijärven kotiseutumuseon kokoelmien inventointi ja valokuvaus 7000 euroa
40. Loviisan kaupunki:
Digitalisering och publicering i Finna – Lovisa stads museums samlingar 7700 euro
41. Mannerheim-stiftelsen:
Kokoelmien luettelointi kokoelmanhallintajärjestelmään 7000 euroa
42. Mietoisten Kotiseutuyhdistys ry:
Kokoelmien säilytystilan rakentamisen loppuun saattaminen 5000 euroa
43. Muhoksen Kotiseutuyhdistys r.y.
Muhoksen kotiseutumuseon valaistuksen uusiminen ja rakennuskorjaukset 6000 euroa
44. Muuruveden Kotiseutuyhdistys ry:
Muuruveden kotiseutumuseon makasiinirakennuksen hirsikorjaus 7500 euroa
45. Mynämäen kunta:
Sunilan navetta – varastosta toimivaksi museokokonaisuudeksi –hanke 7000 euroa
46. Orimattilan kaupunki:
Orimattilan kotiseutumuseon kokoelmien sähköinen luettelointi sekä digitaalisen
saavutettavuuden parantaminen 7000 euroa
47. Paltamo-Seura ry:
Uuden perusnäyttelyn suunnitelman laatiminen ja näyttelyn uudistamisen aloittaminen
6800 euroa
48. Paltaniemen kotiseutuyhdistys ry:
Paltaniemen koulumuseoaitan kokoelmien säilymisen edistäminen ja luettelointi 2950
euroa
49. Parkanon kaupunki:
Museoesineistön digitointi ja varastojärjestelmän kehittäminen 7000 euroa
50. Pellinge Hembygdsförening i Helsingfors r.f.:
Museorakennuksen ikkunapokien uusiminen 3500 euroa
51. Pellon kunta:
Turtolan kylämuseon pärekaton ja räystäslautojen uusiminen ja perustusten kunnostus
6000 euroa
Paikallismuseoiden hankeavustukset vuodelle 2021
52. Petalax Hembygdsförening r.f.:
Renovering av Arstu Hembygdsgårds västra och norra fasaden, restaurering av fönster och
murrenovering 6000 euro
53. Petäjäveden Viestilaitenäyttelyn Tukiyhdistys ry:
Kokoelmatietojen migraatio Simo-kokoelmanhallintajärjestelmään ja siirtyneiden tietojen
tarkastaminen ja korjaaminen 7000 euroa
54. Pomarkun kunta:
Museo-opetuksen ja kokeilutilan kehittäminen. Opastusten ja työpajojen käsikirjoittaminen
ja testaaminen 7000 euroa
55. Pudasjärven kaupunki:
Pudasjärven kotiseutumuseon viljamakasiinin yläkerran valaistuksen uusiminen 5000 euroa
56. Pusula-Seura ry:
Ahjonsuun kauppamuseon katon kunnostus 3500 euroa
57. Pyhäjoen kunta:
Annalan museon tuulimyllyn ja riihen korjaus 6000 euroa
58. Pöytyän Kotiseutuyhdistys ry:
Museopappilan ulkomaalauksen loppuunsaattaminen ja vesikatteen uusimisen suunnittelu
6800 euroa
59. Rantasalmen kunta:
Tuulimyllyn kunnostus ja riviaitan vesikatteen uusiminen 5000 euroa
60. Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan Kannatusyhdistys r.y.:
Kokoelmien turvallisuuden parantamiseen sekä suojaamiseen ja digitointiin 6000 euroa
61. Riihipiha-museon säätiö sr:
Museokokoelmien sähköinen luettelointi 5200 euroa
62. Ruoveden kunta:
Ruoveden kotiseutumuseon museorakennusten kunnostuskorjaukset 7500 euroa
63. Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseo ry:
Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseon perusnäyttelyn uudistamistyö 4500 euroa
64. Simon kunta:
Riihiladon pärekaton korjaus 6500 euroa