Museovirasto jakaa avustuksia Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin

3.3.2023 Uutinen

Euroopan neuvoston kulttuurireitit ovat temaattisia, vähintään kolmea maata yhdistäviä reittiverkostoja, jotka kehittävät muun muassa kestävää kulttuurimatkailua, kulttuuriperintökasvatusta, tekevät käytännön tiedeyhteistyötä ja linkittävät nykykulttuurin ja taiteen kulttuuriperintöön. Museovirasto toimii Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelman kansallisena koordinaattorina Suomessa.

Museovirasto on avannut valtionavustushaun Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Haku alkoi 1.3.2023 klo 9:00 ja päättyy 15.5.2023 klo 15:00.

Avustusten tarkoituksena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintö- ja kulttuurimatkailutyötä. “Arvioinnissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi hankesuunnitelman laatuun ja hankkeessa tehtävän työn mahdollisuuksiin vakiintua pysyväksi toiminnaksi. Arvioinnissa huomioidaan myös kestävän kehityksen tavoitteet, erikoisasiantuntija Anni Alho Museovirastosta kertoo. Kaikilta avustettavilta hankkeilta edellytetään selkeää yhteyttä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoimintaan ja lisäksi jonkinlaista kansainvälistä ulottuvuutta.

Museovirasto voi käyttää avustuksiin enintään 120 000 euroa. Avustuksen osuus voi olla korkeintaan 90 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta. Avustusta voi hakea kunta, kuntayhtymä, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Hakijan tulee olla jonkin Euroopan neuvoston kulttuurireitin jäsen tai pyrkiä avustettavalla hankkeella aktiivisesti Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi tai osaksi kulttuurireittiä.

Lue hakuohjeet: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/avustukset-euroopan-neuvoston-kulttuurireitit/ohjeet

Lue lisää Euroopan neuvoston kulttuurireiteistä: https://www.museovirasto.fi/fi/tietoa-meista/kansainvalinen-toiminta/euroopan-neuvosto-ja-kulttuuriperinto/euroopan-neuvoston-kulttuurireitti

Lue Museoviraston uutinen avustuksesta: https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/museovirastolle-uusi-avustustyyppi-kulttuurireitit