Muistakko: vanhaa ja uutta

Kuvapareja Nivalasta

Hautala, Heikki; Haikara, Hannu; Pylkkönen, Jarmo; Järviluoma, Hanna (toim.): Muistakko: vanhaa ja uutta: kuvat kertovat Nivalasta.  Nivala-Seura 2021. 231 s.

Nivala-Seura alkoi 2010-luvun lopulla valmistella Nivalasta näyttelyä, jossa tarjottaisiin kiinnostuneille mahdollisuus nähdä vanhaa ja uutta Nivalaa rinnakkaiskuvina. Vanhat kuvat saataisiin Nivala-Seuran arkistosta ja Taanilan Kuvaamon hienosta ja arvokkaasta vanhojen miljöökuvien kokoelmasta. Vanhempi kuva-aineisto on pääasiassa viime vuosisadan puolivälin jälkeiseltä ajalta. Näyttelyä ei sitten järjestettykään, vaan ryhdyttiin puuhaamaan aineistosta kuvakirjaa.

Koska tavoitteena oli rakentaa teos, jossa voitaisiin esittää kulttuuriympäristön muutosta, oli luonnollisesti hankittava rinnakkaiskuvat nykypäivän Nivalasta. Kaikki teoksen uudet, värilliset kuvat ovat Heikki Hautalan ottamia. Hän on kulkenut Nivalaa edestakaisin vanhat kuvat mukanaan ja pyrkinyt parhaansa mukaan löytämään uusille kuville samat kuvakulmat, joista vanhat on dokumentoitu.

Ja hyvinhän tämä tuntui onnistuvan, vaikka monessa kuvassa ei vanhasta kohteesta enää ole ollut mitään nähtävissä, koska uudisrakentaminen on muuttanut kulttuurimiljöön totaalisesti. Mutta teoksessa sisäkansilla julkaistut vanhat kartat lienevät olleet apuna kuvakulmia etsittäessä. Ja tietenkin paikallistuntemus ja historian dokumentointi näkömuistiin ovat auttaneet Hautalaa ja työryhmää. Hautala on myös käyttänyt avukseen uusinta tekniikkaa ja dronekuvat tarjoavatkin hienoja näkymiä, joissa myös keskustan ulkopuoliset kulttuurimaisemat ja niiden muutokset tulevat esiin.

Kuvat dokumentoivat lähinnä yksittäisiä rakennuksia ja pihapiirejä. Rakennuksista parhaiten näyttävät säilyneen koulurakennukset, joskin muissakin kuvissa tarkkasilmäinen löytää joko vanhan rakennuksen sellaisenaan tai sen, mitä siitä on havaittavissa lukuisten lisä- ja muutosrakentamisten jälkeen. Erityisen mielenkiintoista on nähdä vanhojen korkealta otettujen kuvien taustoja, joissa laajat peltoaukeat ympäröivät Nivalan keskustaa.

Nyt nuo pellot ovat monilta osin kasvaneet täyteen metsää, joka luonnollisesti muuttaa kulttuurimaiseman tyystin toisenlaiseksi. Joku tietenkin voi iloita siitä, että näin hiilinielu lisääntyy myös vanhoilla viljelysmailla! Mutta eittämätön tosiasia on, että entiset jopa kirkonkylän keskustaan ulottuneet viljapellot kasvavat nykyisin taloja ja parkkipaikkoja!

Kuvakirjaan ei liity lainkaan tekstejä. Vain vanhojen rakennusten nimet on merkitty ja uusiin kuviin on merkitty kohteen osoite tai muu tunniste. On mielenkiintoista seurata kulttuuriympäristön muutosta ja nähdä, kuinka pussihousuissa ja saapasvarustuksessa kylänraitilla tallaava nivalalainen on siirtynyt neljälle pyörälle.

Lassi Saressalo