Ånäs från stenålder till nu, Saga Koivisto

Ånäs från stenålder till nu, Saga Koivisto.