Mopolla Eurooppaan! Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun töissä kuuluu nuorten oma ääni

7.6.2018 Tiedote
Steam engine -nimisessä työssä kuvataan Inkeroisten kartonkitehdasta Kymijoen rannalla. Kuva: Aleksi Kelloniemi.

Ensimmäistä kertaa koko Euroopan laajuisena järjestetyssä Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailussa lapset ja nuoret etsivät eurooppalaisia tarinoita omasta lähiympäristöstään. Suomen osakilpailun raati valitsi viisi parasta työtä, joiden tekijät ovat Kouvolasta, Pedersörestä, Pudasjärveltä ja Vantaalta. Kaikissa saapuneissa töissä kiinnostavaa oli lasten ja nuorten näkökulmat omaan elinympäristö ja eurooppalaisuuteen.

Tarinoita mopokulttuurista esihistoriaan

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun Suomen osakilpailuun saapui kaikkiaan 44 työtä eri puolilta Suomea. Lapset ja nuoret kertoivat kiinnostavilla kuvillaan ja teksteillään eurooppalaisia tarinoita omasta lähiympäristöstä!

Kouvolasta lähetetty työ kertoo Inkeroisten kartonkitehtaasta ja Kymenlaakson teollisuusperinnöstä ja pudasjärveläinen osallistuja puolestaan nostaa esille luonnon moninaisuuden Euroopassa. Pedersörestä viiden parhaan joukkoon mahtui peräti kaksi työtä, joista toisessa nousee esille nuorten oma mopokulttuuri ja toisessa rakennetun ympäristön ja luonnon suhde. Vantaalta saapuneessa työssä kuvataan omaa lähiympäristöä ja sen muutosta esihistoriasta nykypäivään.

Suomen kansallisen kilpailun tuomaristona toimi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä. Viiden parhaan työn valinnassa painotettiin eurooppalaisuuden välittymistä ja erilaisia lähestymistapoja. Valinnoillaan tuomaristo halusi nostaa esille nuorten omat maailmankuvat, kulttuurit ja kiinnostuksen kohteet. Ilahduttavasti Suomen osakilpailuun saapui töitä kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kansainvälinen kilpailu sai alkunsa Suomesta!

Kulttuuriympäristön tekijät on lasten ja nuorten kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan lähiympäristöä ja kulttuuriperintöä. Kilpailu on vuodesta 2018 alkaen yhteinen kaikille Euroopan alle 18-vuotiaille ja osa European Heritage Makers Week -projektia. Kilpailulla halutaan kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään.

Suomen kilpailun viisi mielenkiintoisinta työtä lähetetään finaaliin, kisaamaan koko European Heritage Makers Week -tapahtuman palkinnoista. Kansainvälinen tuomaristo valitsee kesän aikana kaikkien maiden töistä kymmenen inspiroivinta kuvaa tarinoineen ja kutsuu niiden tekijät syksyllä Strasbourgiin suureen kulttuuriperintöjuhlaan!

European Heritage Makers Week on saanut inspiraationsa Suomessa vuodesta 2013 alkaen järjestetystä Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailusta, jonka ovat kehittäneet Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Opetushallitus, Museovirasto ja ympäristöministeriö.

Kilpailu juhlistaa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä ja kulttuuriperinnön teemavuotta

Euroopan Unioni on nimennyt vuoden 2018 Euroopan kulttuuriperintövuodeksi. Sekä Heritage Makers Week -tapahtumassa että teemavuoden tavoitteissa yhdistyvät eurooppalaisuus ja paikallisuus: vuoden aikana kaikkia eurooppalaisia kannustetaan tutustumaan Euroopan kulttuuriperintöön ja pohtimaan sen merkitystä omassa arjessa.

Kilpailu on osa European Heritage Days -tapahtumakokonaisuutta, jota vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta 50 maassa. Päivien paikallisiin tapahtumiin osallistuu vuosittain yli 20 miljoonaa ihmistä. Suomessa päiviä juhlitaan nimellä Euroopan kulttuuriympäristöpäivät. Tarkoituksena on nähdä kulttuuriympäristö ja -perintö voimavarana ja hyvinvoinnin lähteenä. Suomessa juhlitaan 3.–9.9.2018 sadoin tapahtumin teemalla Tunne perintösi, jaa tarinasi.

Sosiaalisessa mediassa kokonaisuus näkyy tunnisteilla #EHDs, #kulttuuriympäristöpäivät, #HeritageMakers

SUOMEN TUOMARISTON VALITSEMAT VIISI FINALISTIA

Kaikki työt ovat katsottavissa sivustolla http://www.europeanheritagedays.com/Event/cb194/European-Heritage-Makers-in-Finland-2018-Suomen-Kulttuuriympariston-tekijat-2018-Finlands-Kulturmiljoskaparna-2018, välilehdellä Visitor Book.

Työt aakkosjärjestyksessä työn nimen mukaan:

Työn nimi: ”Euroopan luonto”
Malla, 11 vuotta, Pudasjärvi, Pohjois-Pohjanmaa
Raadin kommentti: Pudasjärveläinen Malla kertoo työssään luonnosta ja sen ominaispiirteistä eri puolilla Eurooppaa. Läheisimmäksi ja tärkeimmäksi nousee kuitenkin puhdas Suomen luonto retkeilymahdollisuuksineen. Omakohtaisessa työssä näkyy ekologinen näkökulma ja kestävän kehityksen merkitys nyt ja tulevaisuudessa. Kilpailukuva vesipisaroineen on teknisesti taidokas ja tuomaristo löysi valokuvasta vertauskuvallisuutta ja hienoa symboliikkaa luonnon merkityksestä. Kulttuuriperinnön hyvinvointi edellyttää myös luonnon hyvinvointia. Vahva kannanotto luonnon puolesta.

Työn nimi: ”Högstadieskolan och grankvist”
Simon, 15 vuotta, Pedersöre, Pohjanmaa
Raadin kommentti: Pedersöreläisen Simonin työssä esiintyvät oma koulu ja etualalla luontoa edustava kuusenoksa. Raati piti taitavan kuvaajan valokuvasta, jossa esiintyy samalla kertaa monia eri elementtejä sekä taitavaa perspektiivin käyttöä. Kuva tuo hienosti esille oman, itselle läheisen arkiympäristön, rakennetun ympäristön ja luonnon välisen suhteen. Myös opiskelun merkitys yhteiskunnalle ja nuorten tulevaisuudelle on tavoitettu kiinnostavasti. Viime kädessä katsojan mieleen jää luonto ja sen voima.

Työn nimi: ”Out with my good friends in pedersöre”
Jesper, Pedersöre, Pohjanmaa
Raadin kommentti: Pedersöreläisen Jesperin työssä ihastutti nuorten omaehtoinen kulttuuri ja ääni nykypäivän Euroopassa. Valokuva mopoineen, energiajuomineen ja kavereineen edustaa vahvasti nuorten omaa maailmaa. Työstä välittyy myös vauhdin tuntu ja iloinen meininki. Valittu aihe on selvästi itselle tärkeä ja työ on kokonaisuutena tätä päivää. Valokuva on taidokas myös sommittelultaan. Työssä nousevat esille trendit ja brändit, joilla on suuri merkitys nuorten maailmassa ympäri Euroopan.

Työn nimi: ”Steam engine”
Aleksi, 10 vuotta, Kouvola, Kymenlaakso
Raadin kommentti: Kouvolalaisen Aleksin työssä kuvataan Inkeroisten kartonkitehdasta Kymijoen rannalla. Työssä näkyy teollisuusperinnön merkitys Kymenlaaksossa. Paperiteollisuuden yhteydet Eurooppaan ja muualla maailmaan on tavoitettu kekseliäästi. Myös kansainvälisesti tunnetuimman arkkitehtimme Alvar Aallon side suomalaiseen teollisuuteen on huomioitu. Tuomaristo arvosti työssä erityisesti puhuttelevan valokuvan hienoa sommittelua ja nuoren oman näkökulman esille tuomista.

Työn nimi: ”Ånäs från stenålder till nu”
Saga, 8 vuotta, Vantaa, Uusimaa
Raadin kommentti: Vantaalainen Saga pohti työssään lähiympäristönsä muutoksia kautta historian. Työssä on tuotu upeasti esille Vantaan Jokiniemen yhteydet Eurooppaan eri aikoina. Myös liikkumistapojen muutos historian kuluessa on tavoitettu hauskasti. Kollaasina toteutetun työn kuvissa on havainnollisesti läsnä menneisyys ja nykyisyys. Tuomaristo kiittää oman lähiympäristön tarkastelua, ajallisten kerrostumien huomioimista ja kollaasin käyttöä työssä.

Lisätietoja töistä:
Ira Vihreälehto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi, puh. 050 338 1743

Lisätietoja Euroopan kulttuuriympäristöpäivistä:
Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto, liisa.lohtander@kotiseutuliitto.fi, puh. 045 1509 109
Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, hanna.hamalainen@ym.fi, puh. 0295 250 095

Lue lisää:

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät: http://www.kulttuuriymparistopaivat.fi
European Heritage Makers Week: http://www.europeanheritagedays.com/European-Heritage-Makers-Week
Suomen kilpailutyöt: http://www.europeanheritagedays.com/Event/cb194/European-Heritage-Makers-in-Finland-2018-Suomen-Kulttuuriympariston-tekijat-2018-Finlands-Kulturmiljoskaparna-2018, välilehdellä Visitor Book.
Kulttuuriperinnön teemavuosi: http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi
Twitter: @HeritageDaysFI
Facebook: http://www.facebook.com/EHDFinland