Miten maisemia ja maisemapolitiikkaa tulisi kehittää? Vastaa kyselyihin tammikuun loppuun mennessä!

23.1.2023 Uutinen
Vallilan kerroksellista kulttuurimaisemaa Helsingissä. Kuva: Anna-Maija Halme.

Valtakunnallisen maisemapoliittisen ohjelman valmistelun pohjaksi on tärkeää saada tietoa laajasti kulttuuriympäristöihin ja maisemiin liittyvien asioiden parissa eri tavoin toimivilta järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen toimijoilta. Olisi hienoa jos ehtisitte vastata kyselyihin itse ja myös jakaa kutsua jäsenillenne ja verkostoissanne!

Ympäristöministeriön tavoitteena on aloittaa valtakunnallisen maisemapoliittisen ohjelman valmistelu tänä vuonna jatkamaan Kulttuuriympäristöstrategian (2014–2020) ja sen toimenpideohjelman myötä tehtyä työtä. Tulevan ohjelmatyön tueksi Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ja ympäristöministeriö keräävät jo tässä vaiheessa tietoa kahdella maisemapolitiikkaa käsittelevällä kyselyllä.

Toinen kyselyistä on suunnattu organisaatioille, yhteisöille ja asiantuntijoille, joiden toiminta vaikuttaa maisemiin tai joiden toimintaan maisemilla on vaikutusta. Mitä maisemapolitiikassa tulisi nostaa esille sekä miten maisemia tulisi suojella, hoitaa ja suunnitella? Kaikille avoimella kyselyllä puolestaan selvitetään, minkälaiset asiat ovat tärkeitä erityisesti arjen maisemissa.

Organisaatioille ja yhteisöille suunnattuun kyselyyn voivat vastata kaikki organisaatiota tai yhteisöä tuntevat yksittäiset henkilöt, eli vastaaminen ei vaadi organisaation yhteisten vastausten muodostamista.

Linkit kyselyihin löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivulta: www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/maisemat

Vastausaikaa on 31.1.2023 asti.

Kyselyt ovat osa Suomen ympäristökeskuksessa toteutettavaa hanketta, joka taustoittaa ympäristöministeriön tulevaa ohjelmatyötä. Hankkeessa on aiemmin ilmestynyt julkaisu Yhteiset maisemat – Kohti maisemapoliittista ohjelmaa ja siihen voi tutustua: helda.helsinki.fi/handle/10138/350536