Miten maapallon kantokykyä varjellaan yhdistyksenne toiminnassa? Vastaa kyselyyn ja jaa osaamisenne!

3.2.2022 Uutinen

Monista kotiseutuyhdistysten toiminnoista löytyy yhtymäkohtia kestävään kehitykseen, minkä vuoksi se on myös yksi Kotiseutuliiton strategisista painopisteistä. Kestävä kotiseutu -hankkeessa tutkitaan, missä ja miten kotiseutuyhdistysten ja kotiseutumuseoiden toiminnoissa tulisi huomioida ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurilliset vaikutukset sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Hankkeen toteuttaa Kesälahti-Seura, ja Kotiseutuliitto rahoittaa sitä Kotiseudulle-apurahalla. Hankkeessa toteutetaan asiaan liittyvä valtakunnallinen kysely, jossa selvitetään kotiseutuyhdistysten kestävän kehityksen huomioimisen nykytilaa ja suunnitelmia. Hankkeen lopputuloksena tehdään kotiseutuyhdistysten käyttöön kestävän kehityksen työkirja.

Kestävän kehityksen osa-alueet ovat sekä laajoja että osin päällekkäisiä ja toisistaan riippuvaisia. Ei ole tärkeää tietää, mihin kategoriaan toimenpiteet kuuluvat, tärkeää on tiedostaa niiden olemassaolo ja merkitys kestävään kehitykseen.

Kestävän kehityksen osa-alueet

Ekologinen kestävyys on keskeisin kestävän kehityksen osa-alue, jossa pyritään vähentämään toiminnan haitallista vaikutusta luontoon ja luonnonvaroihin.

Kotiseututyössä ekologinen kestävyys liittyy mm. energian käyttöön ja laatuun (uusiutuva), veden käyttöön, jätehuoltoon ja biodiversiteetin vaalimiseen. Esimerkiksi tilaisuuksien järjestämisessä tai rakennusten lämmittämisessä on hyvä kiinnittää ekologiseen kestävyyteen huomiota.

Kulttuuriset vaikutukset liittyvät mm. historiaan, perinteisiin, kulttuuriperintöön ja myös eri kulttuurien ja erilaisuuden ymmärtämiseen. Kotiseutuliiton strategiassa kulttuurisen kestävyyden käsitettä määritetään kotiseututyön näkökulmasta ja painotetaan sen roolia ja merkitystä. Kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen auttaa meitä ymmärtämään toimintamme aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä.

Taloudelliset vaikutukset voidaan huomioida esimerkiksi kiertotalouden periaatteita noudattamalla ja käyttämällä paikallisesti tuotettuja, ympäristöystävällisiä ja eettisesti valmistettuja tuotteita.

Sosiaalisesti kestävään kehitykseen liittyy mm. yhteisöllisyys, talkoot, mahdollisuus osallistua toimintaan ja palveluiden käyttöön. Yhdenvertaisuuteen liittyy mm.  saavutettavuus ja esteettömyys. Tasa-arvoa tarvitaan niin yksilöiden, väestöryhmien, alueiden kuin sukupolvien välille.

Vastaa kyselyyn!

bit.ly/keke2022

Kysely on avoinna maaliskuun loppuun saakka.