Mestarit & kisällit -toimintamallille haetaan Euroopan kulttuuriperintöpalkintoa

9.2.2022 Uutinen
Mestarit & kisällit -mallissa nuoret ja ikäihmiset neuvovat ja opastavat toisiaan vastavuoroisesti. Kuva: Susanna Kekkonen /Noon.

 

Toimintamalli tuo nuoret ja ikäihmiset vertaisinaan yhteen esittelemään omia tietoja ja taitojaan

Suomen Kotiseutuliitto hakee Mestarit & kisällit -toimintamallille Euroopan kulttuuriperintöpalkintoa.  Mestarit & kisällit ovat ylisukupolvisia toimintaryhmiä, joissa ikäihmiset ja lapset tai nuoret kohtaavat tasa-arvoisina paikallisuuden tai kulttuuriperinnön äärellä.  EU:n ja Europa Nostran palkinto-ohjelmaa kutsutaan englanniksi nimellä European Heritage Awards.

Mestarit & kisällit -ryhmiä on ollut toiminnassa Suomessa syksystä 2018 asti. Malli on helposti varioitavissa ja toteutettavissa missä päin tahansa Eurooppaa ja maailmaa.

”Mestarit & kisällit -malli tuo nuoret ja ikäihmiset yhteen oppimaan toisiltaan ja esittelemään omia tietoja ja taitojaan. Kaikki osallistuvat tasavertaisina toiminnan suunnitteluun. Tämä on aivan uudenlaisen lähestymistapa ja keino herättää nuorten kiinnostus paikallista kulttuuriperintöä kohtaan. Olemme saaneet mallista erittäin myönteistä palautetta, ja uskon, että mallilla on hyvät mahdollisuudet levitä niin Euroopassa kuin maailmalla laajemminkin”, toimintaa Kotiseutuliitossa koordinoiva Riina Koivisto sanoo.

Yli kolmekymmentä toimintaryhmää

”Eurooppalainen palkinto olisi hieno kunnianosoitus kaikille paikallisille toimintaryhmille ja niihin osallistuneille henkilöille. Samoin olisi tietysti hienoa Kotiseutuliitolle sekä toimintaa aiemmin rahoittaneille Suomen Kulttuurirahastolle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle saada osoitus, että myös muualla mallia pidetään merkittävänä”, Koivisto jatkaa.

Ikäihmiset ovat oppineet hankkeessa nuorten kiinnostuksen kohteista, heidän tavastaan katsoa maailmaa ja nuorten käyttämistä digivälineistä. Kaikilla, erityisesti toimintaan osallistuvien nuorten kohdalla, tieto omasta kulttuuriperinnöstä, historiasta, paikallisuudesta ja perinteistä lisääntyi. Nuoria saatiin sitoutettua kotiseututyöhön ja ymmärtämään sen tärkeys. Nuorten kotiseutuidentiteetin on havaittu vahvistuvan ja juurettomuuden vähentyvän.

Ryhmissä on saatu purettua ennakkoluuloja ikäihmisten ja nuorten kanssakäymisestä. Kaikenikäiset kokivat toiminnan eri ikäisten kanssa mielekkääksi ja elämänlaatua parantavaksi.

Tälläkin hetkellä yli 30 ryhmää on käynnissä tai aloittelemassa toimintaansa. Toimintaan on jo osallistunut satoja lapsia, nuoria ja ikäihmisiä. Ryhmiä on perustettu eri puolille Suomea ja lähes jokaiseen maakuntaan.

Toimintaa toteuttavat kotiseutu- ja kaupunginosayhdistykset, kunnat ja muut yhteisöt. Hankkeen ensimmäisen vaiheen vuosina 2018–2020 rahoitti Kulttuurirahasto. Vuosien 2021–2022 jatkokehityshankkeen rahoittajana on opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kilpailun järjestää Europa Nostra

Kilpailussa on useita kategorioita ja Mestarit & kisällit -toiminta kilpailee koulutuksen ja taitojen oppimisen sarjassa Education, training and skills.

Kilpailun järjestää kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra, joka toimii laaja-alaisesti eurooppalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisen puolesta. Järjestön näkyvin toimintamuoto on vuotuisten palkintojen jakaminen hyville kulttuuriperintöhankkeille yhdessä Euroopan unionin kanssa. Suomessa toimii järjestön paikallisyhdistys Europa Nostra Finland.

Voittajat julkistetaan viimeistään alkusyksyllä. Palkituista 30 hankkeesta viisi saa pääpalkinnon eli Grand Prix’n ja 10 000 euron rahapalkinnon.

Lisätietoa Mestarit & kisällit -toiminnasta:

Mestarit & kisällit -sukupolvihanke

Mestarit & kisällit -toimintaryhmät 2022. Joissakin kunnissa on useita toimintaryhmiä.

Etelä-Karjala: Luumäki

Etelä-Pohjanmaa: Kauhava

Kainuu: Sotkamo

Keski-Suomi: Toivakka

Kymenlaakso: Kotka

Lappi: Rovaniemi

Pirkanmaa: Tampere

Pohjois-Pohjanmaa: Kärsämäki, Pudasjärvi

Pohjois-Savo: Lapinlahti, Leppävirta, Rautalampi, Pielavesi, Keitele, Maaninka

Päijät-Häme: Iitti, Lahti

Satakunta: Eura

Rauma: Säkylä

Uusimaa: Espoo, Helsinki, Lohja, Vantaa