Eri ikäiset yhdessä tekemään kotiseututyötä! Kotiseutuliitto jatkaa Mestarit & kisällit -toiminnan koordinoimista

15.10.2020 Uutinen

Eri ikäisten yhteinen kotiseututoiminta Mestarit & kisällit jatkuu Kotiseutuliiton koordinoimana jäsenpalveluna hankkeen päättyessä vuoden 2020 lopussa. Tule mukaan verkostoon!

Kotiseutuliiton ja Suomen Kulttuurirahaston vuonna 2018 aloittama Mestarit & kisällit -hanke päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeessa syntynyt ylisukupolvisen kotiseututyön toimintamalli sekä Mestarit & kisällit -verkosto siirtyy osaksi Kotiseutuliiton jäsenpalveluita. Neuvontaa, vinkkejä ja materiaalia on luvassa eri ikäisten yhteistä kotiseututyötä tekeville siis myös tulevaisuudessa.

Ikäihminen neuvoo kahta lasta karjalanpiirakoiden rypyttämisessä
Rypytys vaatii kärsivällisyyttä niin mestarilta kuin kisälliltäkin. Kuva: Susanna Kekkonen /NOON

Mestarit & kisällit?

Ylisukupolvinen Mestarit & kisällit -toiminta tarkoittaa lasten, nuorten ja eläkeikäisten yhteen saattamista ja vastavuoroista oppimista toiminnallisissa, paikallisissa kotiseuturyhmissä. Ryhmissä tutustutaan moninaiseen suomalaiseen kulttuuriin, uusiin ja vanhoihin perinteisiin sekä omiin kotikulmiin.

Toimintaa voivat toteuttaa erilaiset kotiseutuyhdistykset ja kulttuuriperintötoimijat yhteistyössä esimerkiksi paikallisen varhaiskasvatuksen, esi- tai perusopetuksen, lukio- tai ammatillisen koulutuksen tai muun valitsemansa paikallisen sidosryhmän kanssa. Toiminnan sisällöt ja toimintakehykset ovat mitä moninaisimpia.

Mestarit & kisällit -toiminta on lisäksi tarjolla harrastustuntina Opetus-ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa koululaiskyselyssä. Kyselyssä kartoitetaan 1.–10.-luokkalaisten omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita koulupäivän yhteyteen integroiduille harrastusmahdollisuuksille.

Miksi liittyä verkostoon?

Mestarit & kisällit -verkostoon voi liittyä mukaan jokainen kotiseutuyhteisö, joka kokee kiinnostusta eri ikäisten yhteiseen paikallistoimintaan. Verkoston jäsenillä on käyttöoikeus viestinnällisiin materiaaleihin, kuten kuviin, tunnukseen ja ohjeisiin sekä Kotiseutuliiton tuki Mestarit & kisällit -toimintamallin toimeenpanemiseen omassa yhteisössä.

Mestarit & kisällit -toimintamalli, eli Käyttäjän opas ylisukupolviseen kotiseututyöhön antaa askelmerkit sekä tarjoaa tukimateriaalia uudenlaisen, eri-ikäiset osallistavan toiminnan aloittamiselle tai sen kehittämistyölle.

Lisäksi kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Mestarit & kisällit -uutiskirje kokoaa yhteen kentän uutiset ja tapahtumat tarjoten neuvoja omaankin toimintaan. Tilaa uutiskirje täältä.

Liity verkostoon laittamalla sähköpostia toimisto@kotiseutuliitto.fi

Millaista olisi teidän Mestarit & kisällit -toimintanne? Eri ikäisten yhteinen kotiseututyö teillä? Tule mukaan porukkaan – mietitään yhdessä!

 

Ylisukupolvinen, vastavuoroinen ja eri ikäisten osallistumismahdollisuuksia lisäävä Mestarit & kisällit -toimintamalli linkittyy vahvasti myös Kotiseutuliiton tuoreeseen Rakkaudesta kotiseutuun 2030-strategiaan sekä liiton vuodelle 2021 asettamiin pääteemoihin:

  1. kestävä kotiseutu ja kotiseututyö
  2. nuorten omaehtoinen kotiseututoiminta
  3. vuorovaikutteinen kotiseutuliike