Mestarit & kisällit -toiminnan kehittämiseen hankerahoitusta

18.6.2021 Uutinen

Hyvin alkanutta, ylisukupolvista Mestarit &kisällit -toimintaa voidaan kehittää, laajentaa ja vakiinnuttaa Kotiseutuliiton saaman hankerahoituksen avulla. Toimintaan halutaan mukaan laajasti jäsenyhteisöjämme.

Mestarit & kisällit -toiminnassa saatetaan yhteen lapsia, nuoria ja ikäihmisiä oppimaan toinen toisiltaan. Nyt alkavassa kehittämishankkeessa asiantuntijuus on yhä vastavuoroista. Lapset ja nuoret pääsevät paikallisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön pariin kokijoina ja tekijöinä, sekä opettaen että itse oppien.

Mestarit & kisällit toimintaan uusia painotuksia

Mestarit & kisällit -toiminta luotiin Kotiseutuliiton ja Kulttuurirahaston yhteisessä hankkeessa vuosina 2018–2020. Hankkeessa luotiin toimintamalli ylisukupolviseen toimintaan, jossa lapset, nuoret ja ikäikäiset kohtaavat paikallisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön äärellä.

Kehittämishankkeessa jo alkanutta, mutta korona-ajan hidastamaa toimintaa laajennetaan, kehitetään ja vakiinnutetaan. Tavoitteena on luoda poikkeusoloihin sopivaa toimintaa, tavoittaa entistä paremmin myös yläkouluikäisiä sekä laajentaa toimintaa maantieteellisesti useammalle paikkakunnalle.

Tukea toimijoille

Hankkeen toimintojen suunnittelussa keskeistä on osallistavuus ja yhteissuunnittelu. Lapset ja nuoret ovat kaiken keskiössä ja itse suunnittelemassa, päättämässä, toteuttamassa ja arvioimassa toimintaa. Mukaan lähteviä yhteisöjä autetaan tarvittaessa mm. aihe-ehdotuksin.

Hankkeessa jaetaan myös toimintarahaa, jonka avulla tuetaan ryhmien käynnistymistä ja vakiintumista. Toimintarahan hakumenettelystä tiedotetaan syksyllä.

Toimintaideat kaikkien käyttöön

Suomen Kotiseutuliitto toimii hankkeen hallinnoijana ja toiminnan koordinaattorina, ja sen jäsenyhteisöt toteuttavat toimintaa.

Hankkeessa kehitettävät uudet toimintaideat ja esimerkit jäävät käyttöön kaikille Kotiseutuliiton jäsenyhteisöille. Ne auttavat toiminnan vakiinnuttamisessa ja osaltaan tekevät Mestarit & kisällit  -toiminnasta entistä saavutettavampaa kaikkialla Suomessa, kaikenlaisten osallistujien parissa.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke päättyy 30.6.2022. Suomen Kotiseutuliitossa hankkeen koordinaattorina toimii FM Riina Koivisto. Yhteystiedot: riina.koivisto@kotiseutuliitto.fi.

Lisätietoa vuosina 2018–2020 toteutetusta Mestarit & kisällit -hankkeesta.