Mestarit & kisällit -toimijoille jaossa toimintarahaa

30.9.2021 Uutinen

Mihin teillä käytettäisiin 500 €? Ylisukupolvisen Mestarit & kisällit -toiminnan aloittavat tai toimintaa jatkavat ryhmät voivat hakea 500 €:n suuruista toimintarahaa.

Hakumenettelystä ja raportoinnista on haluttu tehdä mahdollisimman kevyt. Kirjoita meille vapaamuotoinen hakemus, jossa vastaat alla lueteltuihin ehtoihin. Jaamme toimintarahaa maantieteellisesti mahdollisimman tasaisesti ja painotamme yläkouluikäisiin kohdistuvaa toimintaa.

Mestarit & kisällit -toiminnassa pelattiin mobiilipeliä Vantaalla. Kuva: Riina Koivisto.

Toimintarahaa (500 €/yhteisö) myönnetään seuraavat ehdot täyttävään toimintaan:

  1. Toiminnassa kohtaavat ikäihmiset sekä lapset ja/tai nuoret yhdessä paikallisuuden, perinteiden tai kulttuuriperinnön äärellä.
  2. Toiminta on vastavuoroista. Mestarin ja kisällin rooli voi olla vuoroin vanhemman, vuoroin nuoremman sukupolven edustajalla.
  3. Osallistujilla tulee olla mahdollisuus myös itse suunnitella sisältöjä, vaikuttaa toimintaan ja hyödyntää omia tietoja ja taitoja.
  4. Ryhmäläiset kokoontuvat säännöllisesti. Mestarit & kisällit -toiminta voi olla myös kertaluontoista, mutta toimintaraha myönnetään ensisijaisesti toiminnalle, jossa ryhmäläiset tapaavat useamman kerran.

Toimintarahan voi käyttää ryhmän toiminnasta syntyviin kuluihin, esimerkiksi

-pääsymaksuihin
-ohjauspalkkioihin
-muihin materiaaleihin, esimerkiksi askartelumateriaaleihin
-eväisiin
-kuljetuksiin

Toimintarahan hakemiseksi ja saamiseksi toimi näin:

  1. Tee vapaamuotoinen hakemus ja vastaa ehdoissa mainittuihin kohtiin.
  2. Kerro hakemuksessa suunnitellusta toiminnasta, ryhmästä, yhteistyökumppaneista, rahan käytöstä ja aikataulusta. Anna ryhmällenne tai toiminnallenne nimi!
  3. Lähetä hakemuksesi koordinaattorille osoitteeseen riina.koivisto@kotiseutuliitto.fi. Hakemusaikaa on jatkettu 15.1.2022 asti tai siihen saakka, kunnes toimintarahoihin varattu summa on jaettu.
  4. Toimintarahaa maksetaan yhteisöille, ei yksityishenkilöille. Myönteisen päätöksen jälkeen koordinaattori antaa tarkemman maksuohjeet.
  5. Ennen toimintarahan lopullista maksatusta koordinaattori on teihin yhteydessä ja varmistaa, että ryhmä syntyy ja suunniteltu toiminta käynnistyy.
  6. Jos jokin mietityttää, ota yhteyttä koordinaattoriin. Meiltä saa suunnittelu- ja sparrausapua!

Toimintarahan käyttöaikaa on 31.8.2022 saakka. Rahan käytöstä tai käyttösuunnitelmasta on kuitenkin raportoitava hankekoordinaattorille vapaamuotoisesti 30.4.2022 mennessä. On toivottavaa, että ryhmien toiminta jatkuu tämänkin jälkeen.

Mikäli hakemuksia saapuu runsaasti, joudumme suorittamaan valintaa. Hyväksymisessä painotamme yläkouluikäisiin kohdistuvaa toimintaa sekä toimintaryhmien maantieteellisesti tasaista jakautumista.

Mestarit ja kisällit- toiminta on tapa tehdä ylisukupolvista kulttuuriperintötyötä. Toimintaan otetaan mukaan uusia ryhmiä ja vanhoja verkostossa mukana olevia ryhmiä kannustetaan jatkamaan. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoa toiminnasta löydät täältä: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/mestarit-ja-kisallit/

Lisätietoja toimintarahasta sekä Mestarit & kisällit -toiminnasta antaa hankekoordinaattori Riina Koivisto, riina.koivisto@kotiseutuliitto.fi tai puh. 044 9834 555.