Mestareiden ja kisällien marraskuun terveiset: Kiinnostaako sukupolvia yhdistävä kotiseututyö?

2.11.2018 Uutinen

Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit -hankkeen pilottivaihe on edennyt jo puolivälimerkin kohdille ja kohta on aika arvioida tehtyä ja koettua, sekä luoda mallia toiminnalle. Vuoden vaihteen jälkeen toivomme mahdollisimman monen jäsentoimijamme innostuvan aloittamaan sukupolvia yhdistävä kotiseututyö.

Hankkeen koordinaattori auttaa kaikkia innostuneita toiminnan aloittamisessa, ja hankkeen aikana luodaan markkinointimateriaalia, toimintaohjeita, ideapankkia ja muuta tarpeista nousevaa aineistoa toimintaa järjestävien tahojen vapaaseen käyttöön.

Sodankylässä ja Turussa pilottivaiheessa toimivat kotiseuturyhmät ovat jo tuoneet ikäihmiset, lapset ja nuoret yhteen jakamaan kotiseututietoutta, taitoja ja tarinoita. Ryhmien itse suunnittelemien ohjelmasisältöjen kautta on päästy muun muassa tutustumaan entisaikojen ja nykyajan koulukäsitöihin, pohdittu kotiseudun käsitettä sekä sukellettu paikallisidentiteetteihin. Tulossa on vielä kyläretkeä, museon digitaalisten palveluiden beta-testausta ja paljon muuta ennen kuin kausi on pulkassa.

Piloteissa kehitettävä ryhmätoiminnan malli mahdollistaa uusien paikallisten tekijöiden ja kumppanuuksien valjastamisen kulttuuriperintötyöhön, sekä ihmisten tasa-arvoisen osallisuuden omaan kotipaikkaan. Kotiseututyön tulee olla paikallisen näköistä ja makuista – uskalletaan siis jakaa vastuuta ja osallisuutta vahvemmin asukkaillekin!

Ryhmien vetäjän palkkio tai palkka kannattaa huomioida toimintasuunnitelmaa, budjettia ja omia rahoituskanavia mietittäessä. Toki sitoutuneiden vapaaehtoistenkin luotsaamana voi toiminnan pyörteisiin lähteä, varsinkin jos verkostot mahdollisiin yhteistyökumppaneihin ovat valmiiksi vahvat.

Paikallisia yhteistyökuvioita kannattaa jo miettiä. Kumppaniksi voi intoutua vaikka alueen koulu, nuorisotalo, museo tai kirjasto. Ketkä halutaan tavoittaa? Keiden ääni jää helposti kuulumattomiin? Kenen yhteistyökumppanin kanssa voisi sukupolvia yhdistävä kotiseututyö kukoistaa?

Rohkeasti kokeilemaan uutta!

Yhteistyöterveisin

Maikku Talvitie,
Mestarit ja kisällit -hankkeen koordinaattori
maria.talvitie@kotiseutuliitto.fi
045 162 8440

 

Mistä olikaan kyse?

Kotiseutuliitto käynnisti syksyllä 2018 Mestarit ja kisällit -hankkeen, jossa lapset ja nuoret kohtaavat ikäihmisten kanssa kulttuurin äärellä. Toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten kiinnittymistä kotiseudulleen ja osallisuutta omaan yhteisöönsä.

Paikallisten ryhmien itse laatimien suunnitelmien mukaan tutustutaan kotiseutuun, sen kulttuurikohteisiin ja moninaiseen suomalaiseen kulttuuriin vanhoine ja uusine piirteineen, tapoineen ja perinteineen. Hankkeen rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Kotiseutuliitto.

Pilottipaikkakunnilla Sodankylässä ja Turussa järjestetään koululaisten ja ikäihmisten kerhotyyppisiä tapaamisia pitkin syksyä. Tavoitteena on laajentaa toimintaa eri puolille Suomea ja vakiinnuttaa siitä uusi toimintamuoto kotiseututyölle.

Lue lisää: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/mestarit-ja-kisallit/