Maisemapaivan-kavely_Kimolan-kanava_Auli-Hirvonen-netti