Maakuntarahastoista tukea kotiseutuhankkeisiin

16.1.2023 Uutinen

Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen apurahojen hakuaika on alkanut ja päättyy 10. helmikuuta iltapäivällä.  Uudenmaan rahaston apurahaa voi hakea seuraavan kerran vasta tammikuussa 2024.

Maakuntarahastot myöntävät apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, ja erilaisiin kulttuurihankkeisiin.

Tammikuun haun erityiskohteita ovat kotiseutuhankkeet ja Taidetta kaikille -apurahat sekä Kärkihankeapurahat, jotka myönnetään vuosittain tavanomaista suurempiin hankkeisiin. Maakunnalla saattaa olla myös omia erityiskohteita.

Esimerkiksi Pirkanmaan rahasto tiedottaa, että apurahaa  voi hakea muun muassa kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Apurahojen hakuohjeisiin sekä maakuntarahastojen erityispiirteisiin tai mahdollisiin erityiskohteisiin kannattaa tutustua maakuntarahastojen omilla sivuilla:
skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot