Livokas ry Pudasjärveltä on Vuoden kotiseutuyhdistys

8.5.2015 Tiedote

Aktiivinen Livokas ry Pudasjärveltä valittiin Vuoden kotiseutuyhdistykseksi

Nuorten eräleirillä Livon koululla pystyy suorittamaan metsästäjätutkinnon. Kuva: Minna Perttu
Nuorten eräleirillä Livon koululla pystyy suorittamaan metsästäjätutkinnon. Kuva: Minna Perttu

Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Pudasjärven Livon kylässä toimivan Livokas ry:n Vuoden kotiseutuyhdistykseksi. Monipuolinen Livokas ry on onnistunut luomaan ilmapiirin ja toimintamallin, joka ruokkii positiivisia asioita lähiympäristöön joka päivä. Lisäksi yhdistys on ottanut vastuulleen monia kotiseutua kohentavia tehtäviä – työllistäen viime vuosien aikana 25 henkilöä 170 asukkaan kylässä.

Livolaiset kokoontuvat mielellään yhteen ja yhdessä tekemisellä on pitkät perinteet. Aktiiviseen kylätoimintaan nämä ovat tärkeitä perusasioita, mistä syystä Livo onkin jo aiemmin valittu kahdesti Suomen Kyläksi. Livokas ry on puolestaan koko kylän toiminnan katalysaattori, joka tarjoaa mielekästä tekemistä ja taidokkaita hankkeita kaikille koululaisista ikäihmisiin.

– Yhdistyksen väkeä motivoi toimimaan se, että kyläläiset ja vapaa-ajan asukkaat tuntevat toisensa ja toistensa osaamiset ja harrastuneisuudet erittäin hyvin, Livokas ry:n sihteeri Anni-Inkeri Törmänen kertoo. Yhdistyksen toiminta onkin organisoitunut vuosien saatossa niin, että jokainen pystyy osallistumaan yhdistyksen toimintaan.

– Oman osaamisen käyttäminen lähimmäisten hyväksi on palkitsevaa. Aikaisemmat onnistumiset antavat voimia aina seuraaviin haasteisiin.

Hanketoiminnalla kotiseutu kukoistamaan

Livokas ry:ssä on 279 jäsentä ja kylällä on noin 170 vakituista asukasta. Yhdistykseen ovatkin halunneet liittyä monet Livon vapaa-ajanasukkaat ja Livolta lähtöisin olevat, muualla Suomessa asuvat henkilöt. Muualla asuvat haluavat jäsenyydellään pitää yllä sidettä koti- tai lomakylälleen ja kannustaa yhdistystä toimissaan seudun parhaaksi.

Aktiivisen hanketoiminnan kautta kylän toiminta kehittyy jatkuvasti ja hankkeiden vaikutus ulottuu myös lähikyliin.

– Aivan ensimmäiseksi kannattaa koota kylässä toimivat aktiiviset yhdistykset yhteen ja kirjata kylältä nousevat tahtotilat ja tulevaisuudenkuvat kyläsuunnitelmaan. Kun on yhdessä sovittu päämääristä, löytyy kutakin tarvetta varten sopiva rahoituskanava, Törmänen kuvailee.

Kisaan osallistui 44 aktiivista yhdistystä

Vuoden kotiseutuyhdistys -palkintoa tavoitteli 44 Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhdistystä, joista loppusuoralle pääsivät Livokas ry:n lisäksi Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry, Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry, Somero-Seura ry sekä Vantaa-Seura ry (ks. esittelyt tiedotteen lopussa).

Hakijat edustavat Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten monimuotoisuutta: mukana on perinteisiä kotiseutuyhdistyksiä, kaupunginosayhdistyksiä, erilaisia museo- ja/tai kulttuuriyhdistyksiä sekä aluejärjestöjä.

Palkinto antaa tunnustusta aktiiviselle yhdistykselle, joka edistää ja kehittää kotiseututyötä. Vuoden kotiseutuyhdistyksen toiminta on yhteisöllistä ja nousee tavanomaisen toiminnan yläpuolelle. Valinta on tunnustus hyvin tehdystä, innovatiivisesta kotiseututyöstä. Palkittavan yhdistyksen toimintahistorian pituudella ei ole erityistä painoarvoa. Valinta tehdään yhdistysten vuosikertomusten perusteella. Kaikki 44 yhdistystä ovat erittäin aktiivisia ja osallistuvia yhdistyksiä.

Luettelo kilpailuun osallistuneista yhdistyksistä

 

Lisätietoja:

Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Liisa Lohtander
puh. 045 1509 109, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi

Livokas ry:n sihteeri Anni-Inkeri Törmänen
puh. 040 545 7162, etunimi.sukunimi @livo.fi


Vuoden kotiseutuyhdistys -kilpailussa kärkeen nousivat (aakkosjärjestyksessä):

Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry, Keski-Suomi
Aktiivinen yhdistys etenkin museotoiminnassa, jonka suhteen poikkeuksellisen hienoa (museo)pedagogista toimintaa ja jouhevan oloinen yhteys alueen kouluihin. Erityismaininta vanhan alttarimaalauksen konservointihankkeesta, joka voisi saada huomiota myös Vuoden Kotiseututeko -kilpailussa. Työllistetty mm. konservaattori ja tehty hieno kulttuuriteko, ja julkaisu. Museopedagogisella puolella mm. Aikapölkky-oivallus, Kansallispuku tutuksi lapsille -hanke ja kaikille 4.-luokkalaisille tarjottu ohjelmallinen päivä museokylässä.

Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry, Ulvila, Satakunta
Pieni alle 100 jäsenen yhdistys ylläpitää 15 museorakennusta, joista ainakin seitsemän erillistä museota, suurimpana Leineperin ruukkialue. Talkootyön osuus tuhansia tunteja vuodessa. Työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä. Ylläpitäneet kunnan talkooavustuksella kunnan turisti-infoa. Luetteloineet museoesineistöä, nähtävillä Suomen Museot Online -palvelussa. Mainittavaa myös kullaalaisen pelimannikulttuurin elvyttämishanke. Perinteeseen ja perinteiseen kotiseututyöhön painottunut yhdistys.

Livokas ry, Pudasjärvi, Pohjois-Pohjanmaa
Pudasjärven kaupunginosan Livon kylässä toimiva erittäin aktiivinen ja monipuolinen kyläyhdistys, jolla hienoja hankkeita. Hankkeilla merkittävä työllistävä vaikutus. Livo valittu kahdesti Suomen Kyläksi ja vuonna 2014 se sai kisassa 1. kunniamaininnan. Livokas ry on kylän toiminnan katalysaattori. Esimerkkinä mainittakoon Taidekehrä alueen ikäihmisille (paikallisidentiteetin vahvistaminen, perinteen keruu, käsillä tekeminen) ja Livon harrasteet -investointihanke (hankittu alueelle liikuntavälineitä, ruopattu yleisiä rantoja ym.).

Somero-Seura ry, Varsinais-Suomi
Rohkeita avauksia tekevä seura ylläpitää seitsemää museota talkoovoimin, ja ovat työllistämistuella palkanneet 4 henkilöä kesän ajaksi. Ovat hankkineet 2014 itselleen kivimakasiinin, jonka kunnostavat yhdistysten yhteiseksi taloksi. Tapahtumia ja toimintaa lähes joka päivä ympäri vuoden. Ovat digitoineet seuran 40 000 valokuvaa. Työn määrä ja volyymi mittavia pienehkölle yhdistykselle (127 jäsentä).

Vantaa-Seura ry, Uusimaa
Aktiivinen ja moderni kaupungin ja maaseudun kaikki puolet huomioiva kotiseutuyhdistys. Seuran toiminta huomioi eri-ikäiset ja -taustaiset vantaalaiset: tapahtumia runsaasti kaikenikäisille, opastuksia ja luentoja eri kielillä, myös mm. viittomakielellä, englanniksi ja venäjäksi – kaupungin uudet muuttajaryhmät huomioitu. Toiminta samaan aikaan sekä perinteikästä että hyvin modernia ja jopa ammattimaista. Vantaa seuran toiminta täydentää hienolla tavalla ja saavutettavasti kunnan kulttuuripalveluja. Seuralla erillinen pieni rahasto, jonka turvin tehdään erityisesti perinteenkeruuta. Jäsenmäärä kasvava.