Liisa Saarinen ja Riina Koivisto sijaistamaan Jonina Vaahtolammia Kotiseutuliitossa

2.3.2022 Uutinen
Liisa Saarinen, Riina Koivisto ja Jonina Vaahtolammi. Kuva: Anna-Maija Halme.

Kotiseutuliittoon on tulossa ketjureaktiona syntyviä henkilövaihdoksia. Liitossa pitkään työskennellyt hankekoordinaattori Jonina Vaahtolammi siirtyy 16. maaliskuuta lähtien loppuvuodeksi Museovirastoon muun muassa paikallismuseoihin liittyviin tehtäviin.

Osan Vaahtolammin tehtävistä hoitaa hänen poissaollessaan pitkän linjan kulttuuriperintöammattilainen Liisa Saarinen. Saarinen hoitaa kotiseutuarkistojen tietosuojakoulutuksia sekä kehittää eMuseo-palvelua liiton kulttuurimatkailuhankkeessa. Vaahtolammin sijaisena Euroopan kulttuuriympäristöpäivien koordinaattorina aloittaa 16. maaliskuuta alkaen Riina Koivisto. Koivisto on koulutukseltaan filosofian maisteri arkeologian ja kansatieteen aloilta ja toiminut pitkään erilaisissa kulttuuriympäristöön liittyvissä tehtävissä. Kotiseutuliitossa hän on ollut muun muassa Mestarit & kisällit -toiminnan koordinaattorina ja jatkaa näitä tehtäviä kulttuuriympäristöpäivien koordinoinnin rinnalla.

”Euroopan kulttuuriympäristöpäivät ovat minulle entuudestaan tuttu juttu, sillä olen ollut Vantaa-Seurassa mukana järjestämässä kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia jo yli 10 vuoden ajan. On ilo päästä tekemään hanketta ja nähdä eurooppalaisen yhteistyön voima myös koordinoijan näkökulmasta”, Riina Koivisto kertoo.

Saarinen oli mukana Salon Kotiseutupäivien järjestämisessä vuonna 2007

Liisa Saarinen. Kuva: Anna-Maija Halme.

Liisa Saarinen on koulutukseltaan filosofian maisteri Turun yliopistosta kulttuurien ja taiteen tutkimuksen koulutusohjelmista pääaineena kansatiede ja sivuaineina taidehistoria, arkeologia ja museologia.  Lisäksi hänellä on kasvatustieteen perus- ja aineopinnot Turun yliopiston avoimessa yliopistossa. Tällä hetkellä hän opiskelee työn ohella yhteisöpedagogin monimuoto-opintoja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

Saarinen on työskennellyt Salon museotoimessa ja viime vuosina muun muassa Suomen maatalousmuseo Sarassa sekä rakennustutkimustehtävissä Espoo–Salo-oikoradan vaikutusalueella Salossa. Salon historiallisessa museossa hänen työsarkaansa kuului muun muassa Salossa vuonna 2007 pidettyjen Valtakunnallisten kotiseutupäivien monenlaisia järjestelytehtäviä.

”Ehkä keskeisin ammatillinen missioni on erilaisten yhteisöjen ja yleisöjen parissa työskentely sekä kulttuuriperintösisältöjen avaaminen vuorovaikutuksessa ja keskustelussa erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Siitä ammennan jatkuvasti paljon energiaa ihan jokapäiväiseen elämääni. Nykyisissä yhteisöpedagogiopinnoissani olen myös saanut paljon lisää ymmärrystä vaikkapa osallisuudesta, toimijuudesta ja sosiaalisesta vahvistamisesta, jotka nivoutuvat monin tavoin myös merkittävään ja monipuolisesti hyvinvointia lisäävään kotiseututyöhön”, Saarinen kertoo.

Kotiseututoiminta on Saariselle tuttua. Hän on ollut Salo-Uskelan Seuran johtokunnassa sekä julkaisu- ja näyttelytoimikunnissa.