lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamiseen

Kotiseutuliitto toivoo kulttuuritoiminnan monialaisen merkityksen tunnustamista lausunnossaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamiseen.

Turku 2016. Kuva: Anna-Maija Halme

Kotiseutuliitto katsoo 21. kesäkuuta 2018 antamassaan lausunnossa muun muassa, että kulttuurin rahoituksen olisi hyvä säilyä korvamerkittynä. “Muuten on riski, että rahoitusta käytetään muuhun kuin kulttuuriin ja taiteeseen”, lausunnossa todetaan.

Kotiseutuliitto toivoo, että kulttuurilaissa tai sen perusteluissa nostettaisiin kuitenkin vahvemmin esiin kulttuuritoiminnan monialaiset merkitykset yhteiskunnassa. Esimerkiksi aluesuunnittelussa, kaavoituksessa ja rakentamisessa on kulttuuri nähtävä muutenkin kuin prosenttitaiteena, koska taiteen edustajien näkökulma mm. kaavoitukseen on muita täydentävä, ja se voi tuoda syvempää esteettisyyttä ja laajempia mahdollisuuksia aluesuunnittelun ja maankäytön prosesseihin. Lisäksi palvelumuotoilun kasvava painoarvo yhteiskunnassa tulee lisäämään kulttuurisia sovelluksia kuntien ja alueiden elinvoimatyössä.

Kulttuuriperinnöstä ja kestävästä kehityksestä huolehtiminen ovat myös liiton mukaan tervetulleita kirjauksia. Samoin asukkaiden osallistaminen on tärkeä ja olennainen asia. Ongelma vain on siinä, miten se saadaan toteutumaan. Se vaatii uusia ja innostavia toimintatapoja ja asennemuutosta sekä palvelujen tuottajien että käyttäjien osalta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan Lausuntopalvelu.fi-palvelusta.