Lapset ja nuoret etsivät tarinoita lähiympäristöstään nyt koko Euroopassa

22.3.2018 Tiedote

22.3.2018

Lapset ja nuoret etsivät eurooppalaisia tarinoita omasta lähiympäristöstään.
Suomessa kehitetty konsepti laajenee koko Eurooppaan kulttuuriperinnön teemavuoden kunniaksi.

 

Kulttuuriympäristön tekijät on Suomessa kehitetty lasten ja nuorten kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan lähiympäristöä ja kulttuuriperintöä. Vuodesta 2018 alkaen kilpailu on koko Euroopan yhteinen, ja kaikki alle 18-vuotiaat saavat osallistua kilpailuun jakamalla eurooppalaisuutta kuvaavan valokuvan ja tarinan omasta lähiympäristöstään.

Kansainvälinen kilpailu – European Heritage Makers Week – on saanut inspiraationsa Suomessa vuodesta 2013 alkaen toteutetusta konseptista, jonka ovat kehittäneet ja Euroopan neuvostolle ja Euroopan komissiolle tarjoilleet Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Opetushallitus, Museovirasto ja ympäristöministeriö. Konsepti kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään, ja sen avulla halutaan myös rohkaista heitä osallistumaan ja vaikuttamaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen.

Aiemmista vuosista poiketen kilpailuun osallistutaan omalla yksilötyöllä. Suomen tuomaristo valitsee kilpailuun osallistuneista kuvista ja tarinoista viisi mielenkiintoisinta finaaliin, kisaamaan koko Euroopan Heritage Makers -kilpailun voitosta. Kansainvälinen tuomaristo valitsee kesän aikana kaikista maista saapuneista ehdokkaista 10 inspiroivinta kuvaa ja tarinaa ja kutsuu niiden tekijät syksyllä Strasbourgiin suureen kulttuuriperintöjuhlaan!

 

Kilpailu juhlistaa kulttuuriperinnön teemavuotta ja Eurooppa-päivää

Euroopan Unioni on nimennyt vuoden 2018 Euroopan kulttuuriperintövuodeksi. Vuoden aikana eri toimijat saavat toteuttaa monenlaisia projekteja ja tapahtumia ympäri Euroopan. Sekä kilpailun että teemavuoden tavoitteissa yhdistyvät eurooppalaisuus ja paikallisuus: vuoden aikana kannustetaan tutustumaan Euroopan moninaiseen kulttuuriperintöön ja pohtimaan sen merkitystä omassa arjessa. Mikä on juurien ja kulttuuriperinnön merkitys yhteiskunnan rakennusaineena nyt ja tulevaisuudessa?

Kilpailuaika alkaa tänään 22.3. ja päättyy 9. toukokuuta vietettävänä Eurooppa-päivänä, joka on Euroopan rauhaa ja yhtenäisyyttä juhlistava päivä.

 

Kilpailu on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä

Kilpailu on osa European Heritage Days -tapahtumakokonaisuutta, jota vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta 50 maassa. Päivien paikallisiin tapahtumiin osallistuu vuosittain yli 20 miljoonaa ihmistä. Suomessa päiviä juhlitaan nimellä Euroopan kulttuuriympäristöpäivät. Tarkoituksena on nähdä kulttuuriympäristö ja -perintö voimavarana ja hyvinvoinnin lähteenä. Yleisötapahtumien pääajankohtakaikkialla Euroopassa on syyskuussa. Suomessa juhlitaan 3.–9.9.2018 sadoin tapahtumin teemalla Tunne perintösi, jaa tarinasi.

Sosiaalisessa mediassa kokonaisuus näkyy tunnisteilla #EHDs, #kulttuuriymparistöpäivät, #HeritageMakers

 

Lisätietoja

Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto,
liisa.lohtander @ kotiseutuliitto.fi, puh. 045 1509 109
Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperinnön kasvatuksen seura,
hanna.lamsa @kulttuuriperintokasvatus.fi, puh. 040 1280818
Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö,
hanna.hamalainen @ym.fi, puh. 0295 250 095

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät: www.kulttuuriymparistopaivat.fi
European Heritage Makers Week: www.europeanheritagedays.com/European-Heritage-Makers-Week
Kilpailuohjeet: http://www.europeanheritagedays.com/Event/cb194/European-Heritage-Makers-in-Finland-2018-Suomen-Kulttuuriympariston-tekijat-2018-Finlands-Kulturmiljoskaparna-2018
Kulttuuriperinnön teemavuosi: www.kulttuuriperintovuosi2018.fi
Twitter: @HeritageDaysFI
Facebook: www.facebook.com/EHDFinland