Lapin kyläyhteisöjen toimintatilat turvattava

17.10.2022 Tiedote

Suomen Kotiseutuliiton alainen seurantaloasiain neuvottelukunta tutustui lokakuun alussa Lapin yhteisöllisiin taloihin. Keskusliittojen yhteinen näkemys on se, että Lapin kylät tarvitsevat talojaan edelleen huolimatta asukasmäärän vähenemisestä. Talojen säilyttämiseen pitää saada avustuksia myös Lappiin ja muun muassa kuntien pitää tukea talojen toiminnallisuutta.

Kierrokseen mahtui nuorisoseurantaloja, urheiluseurojen, vapaapalokuntien, työväen- ja kansantaloja sekä yksi kylätalo. Suomen Nuorisoseurat ry:n Lapin piirin toiminnanjohtaja Elle Syväjärvi piti tärkeänä nostaa esiin Lapin seurantaloja ja sitä, kuinka paljon niissä on historiaa ja kuinka ne edelleenkin palvelevat kylätoimijoita.

Valtaosa Lapin taloista on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen. Sodan jälkeen oli puutetta rakennusmateriaaleista, ja rakentamisessa käytettiin hyväksi muun muassa saksalaisten parakkeja. Osa taloista sai toki puutavaraa kylän isäntien metsistä. Alkuvuosina väkeä oli vielä kylissä, jolloin taloilla tanssittiin ja pelattiin bingoa.

Monen talon toiminta on hiljentynyt, mutta tarpeellisia ne ovat edelleen. Monet kuntien kansalaisopistot järjestävät taloilla kursseja. Talojen korjaamiseen voi saada valtion avustusta Suomen Kotiseutuliiton kautta. Rakennustutkija Lasse Majuri Seurantaloasiain neuvottelukunnasta sanoi osuvasti, että liiton jakamat korjausavustukset mahdollistavat talojen perinteen mukaisen ja oikean korjaamisen lisäksi sen, että kylillä ja taajamissa on yhteisöllisesti ylläpidettyjä kokoontumis- ja harrastustiloja. ”Talot ovat samanlaisia kaikkialla, ja silti jokaisella on omansa. On oma korjaushistoria, on muuntuva yhteisö taloa kannattelemassa”, pohtii Lasse Majuri.

Kieringin kylätalon seminaarissa käsiteltiin sekä rakennusten kuntoon että yhteisöjen toiminnallisuuteen liittyviä haasteita. Yhteinen toteamus oli, että haasteet ovat kaikilla samat, vaikka omistuspohja vaihtelee. Suomen Kylät ry:n edustaja Tauno Linkoranta totesi, että käyttö on talojen parasta suojelua. ”Talojen omistaminen ei ole koskaan ollut helppoa, mutta olisiko nyt viimeistään kumppanuuksien aika?”, kysyi Linkoranta alustuksessaan. Samaa pohtivat Riku Ahola ja Kati Tyystjärvi Kansantalojen liitosta. ”Talotoimijoiden kannattaa miettiä, keitä ovat talojen tulevat käyttäjät ja avata ovensa kaikille”, totesi Ahola alustuksessaan.

Kieringissä 9.10.2022

Elle Syväjärvi
Suomen Nuorisoseurat ry

Tauno Linkoranta
Suomen kylät ry

Kati Tyystjärvi
Kansantalojen liitto ry

Kieringin kylätalo vastaanottamassa vieraita. Kuva: Kati Tyystjärvi