Lapin kotiseututyö: Kulttuuritekoja luoteisella rajaseudulla

21.7.2022 Uutinen
Kemin Jähti. Kuva: Jorma Vähä.

Rovaniemen syyskuisten Kotiseutupäivien kunniaksi lappilainen kotiseututyö on tänä kesänä ja ensi syksynä Kotiseutuliitossa erityisenä tarkastelun kohteena. Ilmoittautuminen Kotiseutupäiville on avoinna heinäkuun loppuun saakka.

Teksti: Hilkka Oksala

Kotiseutuliitolla on läntisessä Lapissa jäsenyhdistyksiä ainakin kahdeksassa kunnassa. Lisäksi on seitsemän kuntajäsentä, mukaan lukien molemmat kaupungit Kemi ja Tornio sekä Keminmaa, Ylitornio, Pello, Kolari ja Enontekiö.

Korona on hiljentänyt lappilaistakin kotiseututoimintaa ja Teams-etäyhteyksien sovittaminen jäsenten laitteisiin osoittautui tietotekniseksi haasteeksi. Tämä ilmeni Länsikairan kotiseutuyhteyshenkilöille alkuvuonna lähetetystä kyselystä. Silti kirkkaita valonpilkahduksia löytyy edelleen.

Kemissä saaristoretkeilyjä perinnelaivalla

Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistyksen Facebook-sivuilta avautuu näkymä vilkkaasta toiminnasta, jossa painottuu merellisyys – huippuesimerkkinä seilaaminen ja saaristoretkeily Perämerellä perinnelaiva Jähdillä yhteistyössä Suomen Majakkaseuran kanssa.

Yhdistys on vuonna 1938 alkaneen historiansa aikana kunnostautunut useiden kaupungille nykyisin kuuluvien museoiden perustajana. Yhdistys julkaisee omaa Jatuli -kirjasarjaa, jonka tuorein nide XXXVI on viime syksyltä.

Siian lippoamisessa rajayhteistyötä Torniossa

Tärkeimpiä kotiseututyön tukijoita länsirajallamme on Tornionlaakson museo Torniossa. Sen perustehtävään sisältyy lainmukaisen väylänvartisen aluevastuun lisäksi rajanylinen toiminta yhteistyössä Ruotsin Haaparannan kanssa – Tornionjoen kulttuurialuetta yhdistävistä, mm. murteellisista piirteistä johtuen.

Paikallismuseoiden neuvontatyön lisäksi aluemuseon vastuulla on rakennettuun kulttuuriympäristöön, maisemanhoitoon ja arkeologisiin kohteisiin liittyvä viranomaistyö. Hieno tulos rajayhteistyöstä oli EU-rahoitteinen Tornionlaakson kesäsiika -hanke, jonka seurauksena jokivarren koskikalastus, kuten siian lippoaminen, valittiin sekä Suomen että Ruotsin elävän perinnön luetteloon 2017–2018.

Nuoret ovat Kolarin Pääkkölän tärkeimpiä asiakkaita

Kolarissa kuntaan 1950-luvulla perustettu kotiseutulautakunta otti tehtäväkseen sodista säilyneen rakennusperinnön hoidon korjaamalla esimerkiksi vanhan puro- eli härkinmyllyn ja tukemalla yksityistä kotimuseota 1960-luvulla.

Kotiseutumuseo perustettiin Sieppijärvelle 1980, kun sodasta säästynyt, vuonna 1889 valmistunut peräpohjalaistyylinen Pääkkölä siirrettiin kunnan omistamalle Rovan tilalle. Alkuvuodet kuluivat talkootyössä ja esineistön kartuttamisessa.

Nykyisin ulkomuseo esittelee kesäisin kokoelmaansa perusnäyttelyssä ja tapahtumina. Tärkein asiakasryhmä on nuoriso. Kouluille jää silti vain pari viikkoa elokuun vierailuihin, jolloin muun muassa tehdään museosuunnistus tai pelataan perinnepelejä. Pienimmille on tarjottu mm. eläytyvää opastusta, käpykarjan valmistusta ja askartelupusseja. Tavoitteena on toimintamallien historiallinen todentuminen paikallisperinteessä. Kuluneella kaudella ryhdyttiin Museoviraston tukemana tuottamaan minimuseoksi kutsuttua liikkuvaa opetuskokoelmaa. Kosketeltava kokoelma koottiin muina vuodenaikoina toteutettavia vuorovaikutteisia pienoisnäyttelyitä silmällä pitäen.

Vaikuttamisen tarpeesta kotiseutuyhdistys Kolariin

Kotiseutuyhdistys Kolariin perustettiin vasta 2011. Museotyön tuen lisäksi kimmokkeena oli kansalaisvaikuttamisen tarve vanhan koulurakennuksen purkamisen estämiseksi kulttuurihistoriallisin perustein. Asia hävittiin 2014, jolloin kunta purki entisen keskikoulun. Hanketta jatkettiin 2019 kansakoulupuolen osalta rakennussuojeluesityksenä, joka nyt on ympäristöministeriön ratkaistavana.
Meneillään on myös Museoviraston rahoittama hanke maailmanperintöön sisältyvän Struven ketjun mittapisteen ympäristöön suunnitellun maisemapolun toteuttamiseksi Sieppijärven Yliseenvaaraan yhteistyössä kyläyhdistyksen, kunnan ja torniolaisten toimijoiden kanssa.

Kesällä Hetan kotiseutumuseo puhkeaa eloon

Enontekiöllä kunta omistaa kaksi museota, joista Käsivarren Järämän linnoitusalue kertoo toisen maailmansodan tapahtumista ja kotiseutumuseo Hetan lähellä pohjoisesta talonpoikaiskulttuurista. Runsaan kuukauden pituisen kesäaukiolon aikana kotiseutumuseolla on useita tapahtumia viikoittain, kuten neulontakahvila, villiyrttikursseja, melontaa, pihajumppaa, lastenteatteria, koirapäiviä, haitarimusiikkia, historiatarinoita, ohjattua geokätköilyä, yhteislaulua tai pakohuonepeliä.

Lapinpuku, Enontekiö. Kuva: Enontekiön kunta.

Saamelaista kulttuuriperintöä Enontekiöllä

Kulttuurikoordinaattori Heli Kolehmaisen mukaan parhaillaan pyritään kehittämään yhtenäistä museoaluetta, jossa kotiseutumuseo ja sen naapurissa oleva Johtti Sápmelaččat -yhdistyksen omistama alue toisivat yhdessä esiin enontekiöläistä perinnettä nykyistä paremmin.
Yhdistys vastaa vuosittain saamelaiskulttuurin perinnetapahtuman, Marianpäivien järjestelyistä maaliskuussa. Lisäksi Tunturi-Lapin luontokeskuksessa Metsähallituksen tiloissa on pysyvä Vuovjjuš – Kulkijat -saamenkulttuurinäyttely.

Hilkka Oksala on Kotiseutuliiton valtuuston jäsen ja toimii Kolarin Vasittu Luuta -yhdistyksessä.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät juhlitaan Rovaniemellä syksyllä 2022