Kysely kulttuurimatkailun merkityksestä ja vaikutuksista

16.2.2024 Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen kulttuurimatkailun vaikuttavuuden seurannasta Suomessa. Vastaa selvitykseen liittyvään kyselyyn matkailun, kulttuurin ja kulttuurimatkailun merkityksestä ja vaikutuksista 29.2. mennessä.

Selvitys on osa kulttuurimatkailun kehittämisen tiekartan toimenpiteitä, ja sen taustalla on tarve vahvistaa tietopohjaa kulttuurimatkailun vaikutuksista. Tunnistettuja tietotarpeita ovat mm. kulttuurimatkailun merkitys alueiden vetovoimatekijänä ja arvoverkkojen muodostumisessa, työllisyysvaikutukset, paikallis- ja aluetaloudelliset vaikutukset, hyvinvointivaikutukset ja myönteiset vaikutukset asuin- ja työskentelypaikkakuntien koettuun elinvoimaisuuteen.

Tiekartassa kulttuuri määritellään laaja-alaisesti kattamaan niin kulttuuriperinnön kuin nykykulttuurinkin. Selvityksen kohteena ovat eri taiteen ja kulttuurin alat sekä kulttuurialan toimijat kokonaisuudessaan, kulttuuriympäristöt ja aineeton kulttuuriperintö sekä näiden merkitys osana alueen matkailua.

Kyselyllä kartoitetaan kulttuurin merkitystä kuntien vetovoimatekijänä sekä kulttuurin ja matkailun vaikutuksia niin kunnalle kuin kuntalaisillekin. Kysely on kohdennettu kuntien elinvoima-, työllisyys-, kulttuuri-, sivistys- ja hyte-asioista vastaaville henkilöille. Vaikutuksia ja merkitystä tarkastellaan selvityksessä eri näkökulmista, ja tuloksia hyödynnetään vaikutusmallin laatimisen tukena.

Vastaa kyselyyn viimeistään 29.2. osoitteessa https://fi.eu.research.net/r/kulttuurimatkailu-selvitys

Kyselyyn vastaaminen vie roolista riippuen noin 10–15 minuuttia. Tulokset analysoidaan ja raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Tietoja käsittelevät vain selvityksen toteuttajat. Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy.

Selvityksen tavoitteena on tukea kulttuurimatkailun vaikuttavuuden seurannan kehittämistä sekä osaltaan tukea Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartan tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja kyselyyn vastaamisesta:
Noora Koski, Owal Group Oy, noora@owalgroup.com

Lisätietoja selvityksestä:
Jeremias Kortelainen, Owal Group Oy, jeremias@owalgroup.com