Mitä paikallisyhteisöistämme jää, mitä haluamme muistaa? Kysely kotiseutuarkistoille aukeaa tammikuussa

16.12.2021 Uutinen

Missä ja miten toimivat tällä hetkellä maamme kotiseutuarkistot? Entä millaista tukea ja koulutusta kotiseutuarkistoissa kaivataan? Suomen Kotiseutuliitto kartoittaa tammikuussa aukeavalla kyselyllä suomalaisten kotiseutuarkistojen toimintaa, osaamista ja tietotarpeita.

Kotiseutuarkistot toimivat tärkeänä paikallisena muistina. Ne ovat merkittävä paikallinen voimavara ja toimija, jotka säilyttävät yhteistä kulttuurihistoriaamme. Kotiseutuarkistot turvaavat paikallisen asiakirja-aineiston sekä henkisen perinteen keruun, tallentamisen ja käytön.

Kysely käynnistyy tammikuussa 2022

Kotiseutuliitto käynnistää tammikuussa 2022 kyselyn Suomen kotiseutuarkistojen tämänhetkisestä toiminnasta, osaamisesta ja tiedon tarpeista. Kysely avataan loppiaisen jälkeen maanantaina 10. tammikuuta ja siihen voi vastata maanantaihin 31. tammikuuta asti. Kyselyn tuloksista tehdään selvitys kotiseutuarkistojen tilanteesta.

Kotiseutuarkistojen tilannetta on selvitetty viimeksi vuonna 1999, joten tuoreelle kyselylle on suuri tarve. Kyselyn vastausten avulla Kotiseutuliitto laatii selkeät, nykylainsäädännön mukaiset toimintaohjeet kotiseutuarkistoille. Jokainen vastaus on tärkeä kotiseutuarkistojen tilanteen ja tuen tarpeen selvittämiseksi, joten tietoa tulevasta kyselystä on tärkeää levittää. Kustakin arkistosta toivotaan vain yhtä vastausta, joten organisaatioissa kannattaa sopia jo etukäteen, kuka kyselyyn tammikuussa vastaa.

Kyselyn ja selvityksen asiantuntijana toimii Kansallisarkisto Oulun johtaja Vuokko Joki, joka on Kotiseutuliiton asiantuntija kotiseutuarkistoasioissa.

Lisätietoja kotiseutuarkistokyselystä:

Koordinaattori Jonina Vaahtolammi, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 044 974 1705
Johtaja Vuokko Joki, Kansallisarkisto Oulu, vuokko.joki@arkisto.fi, puh. 029 533 7231