Kysely koronapandemian vaikutuksista: seurantalojen tilanne edelleen tukala

30.3.2021 Uutinen

Koronarajoitukset ovat sulkeneet suuren osan seurantaloista. Taloudellinen tilanne ja yhteisöllisyyden katoaminen huolestuttavat seurantaloja ylläpitäviä yhteisöjä.

Kulttuurin toimiala on kärsinyt voimakkaasti koronapandemiasta ja epävarmuus tilanteen jatkosta vaikeuttaa toiminnan suunnittelua. Tämä käy ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön tammikuussa tekemästä kyselystä kulttuurialan toimijoille. Kyselyyn vastasi myös 169 seurantalon omistavaa yhdistystä ja muuta yhteisöä. Kotiseutuliitto kokosi tiivistelmän niiden vastauksista.

Koronatilanteen näkyvin vaikutus seurantaloilla on ollut niiden sulkeminen. Vuonna 2020 seurantalo on ollut suljettuna 85 %:lla kyselyyn vastanneista ja 81 % arvio tilanteen jatkuvan samana alkuvuoden 2021. Vastauksista käy ilmi, että osa taloista on pystynyt ylläpitämään jotakin tapahtumatoimintaa tai tilojen vuokraamista, mutta suuri osa taloista on ollut kokonaan suljettuna.

Toiminnan vähentyminen tai loppuminen taloilla vaikuttaa suoraan omistajayhteisöjen saamiin tuloihin. Tulot normaalivuosiin verrattuna ovat vähentyneet merkittävästi, puolet vastaajista kertoi 40-80 % pudotuksesta verrattuna vuoteen 2019. Vaikka tuloja ei ole, talojen pakollisia ylläpitokustannuksia kertyy lähes normaaliin tapaan. Suurin huolenaihe vastaajilla olikin yhteisön vaikea taloudellinen tilanne. Osa vastaajista pelkäsi, että tilanne voi johtaa talon myymiseen ja pitkän seurantaloperinteen katoamiseen. Seurantalojen taloudellista avustamista pidettiin tärkeänä.

Kyselyssä nousi myös huolia yhteisöllisyyden pysyvästä vähenemisestä. Mikäli kokoontumistapojen muutos on pysyvää, seurantalojen tiloja ei tarvita entiseen tapaan, kun kokokuset järjestetään etänä ja juhlat pienessä piirissä. Toisaalta moni vastaaja odotti, että rajoitusten loputtua ihmiset arvostavat yhteisöllisyyttä entistä enemmän ja seurantalojen tilojen kysyntä kasvaa.

Poikkeustilanne on joillakin taloilla ollut myös kannustin monipuolistaa tulonhankintaa ja verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Osa on pystynyt käyttämään hiljaista aikaa remonttien tekemiseen ja moni oli kehittänyt verkkosivujaan ja muuta viestintää.

Opetus ja kulttuuriministeriön kysely: Koronapandemian vaikutukset kulttuurialalla 2020-2021

OKM:n koronakysely 2021: Tiivistelmä seurantalojen vastauksista (Suomen Kotiseutuliitto) (pdf)

 

Lisätietoja (seurantalot):

tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö
puh. 046 567 3997
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi