Kuortanelaiselle Aino-Maija Niemelälle ja espoolaiselle Mikko Perkolle Kotiseutuliiton korkein tunnustus

10.9.2022 Tiedote
Ansiomitalistit 2022. Kuva: Anna-Maija Halme.

Kuortanelaiselle Aino-Maija Niemelälle ja espoolaiselle Mikko Perkolle on myönnetty Kotiseututyön ansiomitali, joka on Kotiseutuliiton korkein tunnustuksen osoitus.

Kotiseututyön ansiomitalin myöntäminen edellyttää saajalta maakunnallisia tai valtakunnallisia ansioita kotiseututyössä tai erittäin merkittäviä ansioita paikallisessa kotiseututyössä. Mitaleja jaetaan kerran vuodessa.

Mitalit luovutettiin lauantaina 10. syyskuuta osana Valtakunnallisia kotiseutupäiviä järjestetyssä juhlagaalassa Rovaniemen Lappia-talolla, joka on Alvar Aallon suunnittelema teatteri- ja kongressikeskus.

Aino-Maija Niemelä

erikoissairaanhoitaja (eläkkeellä), Kuortane

Aino-Maija Niemelän taival Kuortaneen kotiseututyössä on vuosikymmeniä pitkä ja vaikutus sisällöllisestikin suunnattoman arvokas. Hän on toiminut Kuortaneen Talomuseossa kesäisin päivystäjänä jo 1960-luvulta lähtien, alkuun johtokunnassa olleen isänsä apuna. Kuurtanes-Seuran johtokunnassa hän on ollut yli 30 vuotta, josta ajasta viisi vuotta sihteerinä ja puheenjohtajana yhdeksän vuotta.

Aino-Maija Niemelä on puurtanut Kuortaneen Talonmuseossa ja sen lähellä olevassa Armi ja Heikki Klemetin kotimuseossa lukemattomia talkootunteja huolehtimalla museoiden näyttelyistä ja museotilojen kunnossapidosta, esittelystä sekä näyttelyiden ideoinnista ja uudistamisesta. Hän on toiminut myös lähes vuosikymmenen Heikki Klemetti -seuran hallituksessa. Viime vuosina Niemelä on ollut järjestämässä aktiivisesti Kuortaneen kunnan järjestämien Kuurtaneen Kuhinoitten yhteydessä omaa museotapahtumaa nimeltä Museokuhinoita.

Lisäksi Aino-Maija Niemelä on toiminut pitkään pidettynä ja arvostettuna oppaana Kuortaneella. Hänen hyvällä huumorilla höystettyjä kuntakierroksiaan on ollut ilo ja nautinto kuunnella. Kuortane ja kuortanelaisuus on hänelle kaikki kaikessa, syvällä sydämessään.

Paikallisen toiminnan lisäksi Niemelä on vaikuttanut maakunnallisessa Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistyksessä: sen hallituksessa, kansallispukutyöryhmässä ja aluetyöryhmässä. Lisäksi hän ollut perustamassa Etelä-Pohjanmaan murreseura Krannit ry:tä ja vaikuttanut yhdistyksen hallituksessa sihteerinä ja taloudenhoitajana puolentoista vuosikymmenen ajan. Niemelä on ollut vuosikymmeniä mukana julkaisutoiminnassa, mm. kotiseutulehden lehtitoimikunnassa, pitäjänhistorian ohjausryhmässä sekä murreseuran julkaisujen toimituskunnissa.

Vuonna 2015 Aino-Maija Niemelä valittiin Kuortaneen kunnan kesätapahtumassa ”Kuurtaneen Kuhinoitten” yhteydessä Kunnon Kuurtanelaiseksi.

Niemelän ansiot paikallisessa ja maakunnallisessa kotiseutu- ja kulttuuriperintötyössä on katsottu erittäin merkittäviksi.

Mikko Perkko

museoturvallisuusasiantuntija (eläkkeellä), Espoo

Mikko Perkon toiminta vapaaehtoistyön parissa on kestänyt jo yli 50 vuotta ja jatkuu aktiivisena edelleen. Paikallisessa kotiseututoiminnassa hän on ollut mukana yhtäjaksoisesti vuodesta 1988 lähtien Olari-Seura ry:n hallituksessa eri tehtävissä. Tällä hetkellä hän on seuran varapuheenjohtaja. Mikko Perkko on vetänyt 10 vuoden ajan Olarissa järjestettävää suosittua kyläjuhlaa, Olari-Tempausta. Hän on mukana useissa projekteissa, mm. Olarin terveysluontopolun suunnittelussa, käytännön työssä, talkoissa ja siellä missä käsiä tarvitaan.

Espoon kaupunginosayhdistysten liiton EKYL ry:n puheenjohtajana Mikko Perkko on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Liittoon kuuluu 51 espoolaista asukas- ja kaupunginosayhdistystä, ja se on Suomen Kotiseutuliiton aluejärjestö. Puheenjohtajana Perkko tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä kaupungin johdon ja toimihenkilöiden kanssa. Mikko Perkko oli mukana myös Espoon kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävässä asukasfoorumitoiminnassa ja hän toimi foorumityöryhmän puheenjohtajana vuoteen 2021 asti, jolloin kaupungin osallisuustoiminta organisoitiin uudelleen ja asukasfoorumityöryhmä lakkautettiin.

Kotiseutuliiton valtuuston jäsenenä Mikko Perkko on toiminut EKYLin edustajana vuosina 2011–2021. Hän on ollut jäsenenä ja puheenjohtajana hallituksen vaalivaliokunnassa useina vuosina ja toimi tänä vuonna valtuuston vaalivaliokunnan puheenjohtajana.

Mikko Perkko oli merkittävästi vaikuttamassa siihen, että Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin Espoossa vuonna 2015. Hän oli tuolloin kotiseutupäivien järjestelytoimikunnan jäsen. EKYL vastasi Kotiseutumarkkinoiden toteutuksesta ja kannusti jäsenyhdistyksiään toimimaan aktiivisesti Kotiseutupäivien järjestelyissä ja ohjelmassa.

Perkon ansiot paikallisessa, maakunnallisessa ja valtakunnallisessa kotiseutu- ja kulttuuriperintötyössä on katsottu erittäin merkittäviksi.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Rovaniemellä 9.—11. syyskuuta

  • Päivien teemana on juuret ja kotiseutuidentiteetti: “Mistä sie olet pois?”-kysymys paikantaa ihmisen ei pelkästään kotiseudulleen, mutta joskus myös sukuun ja perheeseen. Lause on sananmukainen käännös pohjoissaamen kielestä “Gos don leat eret?”
  • Maamme tärkein kotiseututapahtuma – kotiseudun ja paikallisuuden juhla
  • Kaikille avoin kulttuuriperintöä ja kansalaistoimintaa käsittelevä tapahtuma
  • Tapahtuma sisältää kohtaamisia, keskusteluja, oppimista, alueeseen tutustumista, retkiä ja juhlaa
  • Kokoaa yhteen satoja ihmisiä eri puolilta Suomea ja tuhansia lähialueen asukkaita
  • Tapahtuman yhteydessä pidetään Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous
  • Toteutetaan Rovaniemen kaupungin, paikallisyhdistysten, Lapin liiton ja Suomen Kotiseutuliiton yhteistyönä
  • Tuotetaan vastuullisesti ja kestävästi
  • Järjestetty vuodesta 1949 alkaen joka vuosi

Valtakunnalliset kotiseutupäivät pähkinänkuoressa