Kunnan kulttuuripalkinnolla arvostusta ja tukea kotiseututyölle sekä kulttuurikumppanuuksille

30.3.2022 Uutinen

Kotiseututyötä parhaimmillaan ovat kuntien ja yhdistysten yhteiset ponnistelut kotiseudun kulttuuriperinnön, viihtyvyyden ja tunnettuuden puolesta. Kuntien ja yhdistysten kulttuurikumppanuutta voi juhlistaa ja arvostusta osoittaa vaikkapa palkitsemalla ansioituneita tekijöitä. Hyvänä esimerkkinä tästä on Rovaniemen kaupungin myöntämä kulttuuripalkinto kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:lle.

Rovaniemen kaupunki palkitsi Totto ry:n kaupungin kulttuuripalkinnolla 2021 tunnustuksena kotiseututyön esimerkillisestä edistämisestä. Palkinnot jaettiin 21. maaliskuuta 2022 Rovaniemen pääkirjastolla. Samassa yhteydessä palkittiin myös muita kulttuurin, liikunnan ja nuorisoalan toimijoita.

Tottolaisia palkitsemistilaisuudessa. Kuva: Johanna Tikkanen.

Merkityksellistä toimintaa monin tavoin

Palkinnon perusteluissa mainittiin, että yhdistys edistää vaikuttavalla toiminnallaan Rovaniemen kaupungin tunnettuutta ja on merkittävä kulttuuritoimija kaupungissa. Se tekee tärkeää konkreettista työtä, muun muassa edistämällä ja ylläpitämällä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen säilyttämistä, tekemällä lausuntoja, esityksiä ja kannanottoja.

Yhdistyksen omistama ja ylläpitämä Rovaniemen kotiseutumuseo kertoo ja säilyttää hienolla tavalla Rovaniemen talonpoikaisajan historiaa, mikä paikallisten asukkaiden lisäksi kiinnostaa myös Rovaniemellä vierailevia matkailijoita.

Vapaaehtoiset toiminnan tukipilarina

Totto ry:n asiakaslähtöinen toiminta, uudistuminen ja viime vuosien kehitys ei ole jäänyt kaupungilta huomaamatta. Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa on entisestään virinnyt. Yhdistys tunnetaan myös laajasta hanketoiminnastaa ja aktiivisista vapaaehtoisistaan. Vapaaehtoiset ovatkin erityisen tärkeä konkreettinen tukipilari kaikelle toiminnalle.

Rovaniemen kaupungin ja Totto ry:n hyvän yhteistyön tuloksena saamme nauttia myös Valtakunnallisista kotiseutupäivistä, joita vietetään 9.—11. syyskuuta 2022 Rovaniemellä. Sekä kaupunki että yhdistys ovat Kotiseutuliiton jäseniä.

Uutinen palkitsemisesta Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla: https://www.rovaniemi.fi/news/Rovaniemi-jakoi-vuoden-2021-liikunta-,-kulttuuri–ja-nuorisotekopalkinnot/34981/62d757aa-8b0b-4402-b2c3-77dd3af4ddd1

Uutinen palkitsemisesta Totto ry:n verkkosivuilla: https://www.totto.fi/uutiset/totto-ry-sai-rovaniemen-kaupungin-s/