Kulttuuriympäristöpäivien teemana 2024 Reitit ja risteykset, väylät ja verkostot – lisätietoa kahvipaussilta

30.10.2023 Uutinen

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, European Heritage Days, on Euroopan suurin yleisötapahtumien kokonaisuus. Se tarjoaa miljoonille osallistujille mahdollisuuden tutustua kiinnostavaan kulttuuriympäristöömme. Päiviä vietetään 48 maassa Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta.

Vuonna 2024 päivien teemana on Reitit ja risteykset, väylät ja verkostot. Ympäristömme rakentuu eri aikoina syntyneistä reiteistä ja väylistä. Ne kulkevat niin maalla, merellä kuin ilmassa.  Ensi vuosi on hyvä tilaisuus tuoda esiin kulttuuriympäristömme moninaiset kohteet, merkitykset ja verkostot.

Vuonna 2024 kulttuuriympäristöpäiviä vietetään koko syyskuun (1.–30.9.) ajan, mutta tapahtumakalenteriimme voi viedä tapahtumia läpi vuoden. Viestintämme painottuu syyskuun tilaisuuksiin.

Kerromme lisää Kulttuuriympäristöpäivistä ja 2024 teemasta Teams-kahvipaussilla 23. marraskuuta kello 15–16. Tervetuloa mukaan, ohessa ilmoittautumislinkki:

Miksi kannattaa osallistua?

  • Saat tapahtumasi osaksi Euroopan suurinta yleisötapahtumien kokonaisuutta.
  • Kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat opettavat uusia tietoja ja taitoja, lisäävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja paikallisen kulttuuriperinnön arvostusta.
  • Tapahtuman järjestäminen houkuttelee uutta yleisöä tutustumaan kohteeseenne.
  • Saat kauttamme näkyvyyttä ja meistä hyvän viestintäkumppanin. Tarjoamme maksuttomia materiaaleja ja käytössämme on sekä kansainvälisiä että paikallisia kanavia.

Miljoonien kävijöiden tapahtumakokonaisuus lisää kulttuuriperinnön arvostusta

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, European Heritage Days, ovat tuhansien tapahtumien ja miljoonien osallistujien kokonaisuus. Kulttuuriympäristöpäiviä vietetään joka vuosi vaihtuvin teemoin.

Päivien tarkoituksena on eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuntemuksen ja arvostuksen lisääminen. Ohjelman avulla halutaan myös edistää demokratiaa, osallistumista ja yhteisöllisyyttä.