Kulttuuriympäristöpäivät etsii lapsia ja nuoria osallistumaan eurooppalaiseen kilpailuun – pääpalkintona matka Strasbourgiin!

14.3.2019 Tiedote

Kulttuuriympäristön tekijät on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan omaa ympäristöä ja sen kulttuuriperintöä. Kaikki alle 18-vuotiaat saavat osallistua kilpailuun kertomalla tarinan taiteen ja viihteen maailmasta. Suomessa kehitetty kilpailu laajentui vuonna 2018 koko Euroopan laajuiseksi nimellä European Heritage Makers Week.

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailussa kerrotaan tänä vuonna vaikuttavasta viihde- tai taidekokemuksesta kuvan tai videon sekä lyhyen tekstin avulla. Kilpailussa myös pohditaan, mitä eurooppalaista taiteesta ja viihteestä löytyy. Kilpailuun osallistutaan jakamalla tarina eurooppalaisella verkkosivustolla 1.5.2019 mennessä. Kulttuuriympäristön tekijät on osa European Heritage Makers Week -kokonaisuutta.

Palkintoina lahjakortteja ja matka Strasbourgiin!

Kulttuuriympäristön tekijät kilpailussa on kaksi sarjaa, alle 12-vuotiaiden ja 12-18 -vuotiaiden kilpailusarjat. Suomen tuomaristo valitsee viisi mielenkiintoisinta tarinaa molemmissa sarjoissa.

Alle 12-vuotiaiden sarjan parhaat tarinankertojat palkitaan kirjakaupan lahjakortilla ja kunniakirjalla. 12-18 -vuotiaiden sarjan viiden parhaan tekijän tarinat palkitaan lahjakortilla ja kunniakirjalla sekä lähetetään kisaamaan kansainvälisen European Heritage Makers Week -tapahtuman palkinnoista. Kansainvälinen tuomaristo valitsee kesän aikana kaikista maista saapuneista töistä 10 inspiroivinta kuvaa tarinoineen ja kutsuu niiden tekijät Strasbourgiin palkintomatkalle!

Kilpailu juhlistaa eurooppalaisuutta

Kansainvälinen kilpailu – European Heritage Makers Week – on saanut inspiraationsa Suomessa vuodesta 2013 alkaen järjestetystä Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailusta, jonka ovat kehittäneet Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Opetushallitus, Museovirasto ja ympäristöministeriö.

Konsepti kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään, ja sen avulla halutaan myös rohkaista heitä osallistumaan ja vaikuttamaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen.

Kilpailu on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä

Kilpailu on osa European Heritage Days -tapahtumakokonaisuutta, jota vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta 50 maassa. Päivien paikallisiin tapahtumiin osallistuu vuosittain yli 20 miljoonaa ihmistä. Suomessa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä juhlitaan vuonna 2019 sadoin tapahtumin teemalla Viihteen ja taiteen tiloissa ja vietetään kulttuuriympäristön teemaviikkoa 2.-8. syyskuuta.

Sosiaalisessa mediassa kokonaisuus näkyy tunnisteilla #HeritageMakers, #EHDs, #kulttuuriymparistöpäivät

Lisätietoja

• Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 09 612 63229
• Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperinnön kasvatuksen seura, hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi, puh. 040 1280818
• Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, hanna.hamalainen@ym.fi, puh. 0295 250 095
• Euroopan kulttuuriympäristöpäivät: www.kulttuuriymparistopaivat.fi
• European Heritage Makers Week: www.europeanheritagedays.com/European-Heritage-Makers-Week
• Kilpailuohjeet: bit.ly/HeritageMakersFi
• Twitter: @HeritageDaysFI
• Facebook: www.facebook.com/EHDFinland