Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun voitto Raisioon ja Nurmijärvelle

30.11.2021 Tiedote
Osa Nurmijärven kuvataidekoulun oppilaiden voitokkaasta kilpailutyöstä.

Kilpailutyöt edustavat Suomea koko Euroopan laajuisessa Young European Heritage Makers -kilpailussa. 

Lapset ja nuoret tekivät tänä vuonna Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuun kiinnostavia ja oivaltavia kilpailutöitä omasta kulttuuriperinnöstään. Suomen kansallinen raati valitsi omien ikäryhmiensä parhaiksi raisiolaisen Kaanaan Mäntylän esiopetusryhmän ja Nurmijärven kuvataidekoulun kirkonkylän ja Rajamäen ryhmien työn. Lisäksi tuomaristo myönsi kunniamaininnat Kuopioon ja Mikkeliin.

Kulttuuriympäristön tekijät on osa eurooppalaista Young European Heritage Makers -kilpailua ja sen suomalainen osakilpailu. Kilpailussa oli tänä vuonna 6–10-vuotiaiden ja 11–17-vuotiaiden sarjat. Suomen ikäryhmien parhaat työt lähetetään kisaamaan Euroopan yhteisen kilpailun voitosta.

Voittajatöiden aiheina suvun lelut ja eurooppalaiset arvot

Suomen Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuun osallistuttiin tänä vuonna videoin, maalauksin ja kollaasein, jotka kertovat lapsille ja nuorille läheisestä kulttuuriperinnöstä. Kilpailutöissä käsiteltiin esimerkiksi kotiseudun tärkeitä kohteita, suomalaisia perinteitä ja eurooppalaisia arvoja.

Nuorempien 6–10-vuotiaiden ikäsarjan parhaaksi työksi valittiin raisiolaisen esiopetusryhmä Mäntylän ylisukupolvinen projekti arjen ja juhlan kulttuuriperinnöstä. Kilpailutyössä oli mukana lasten piirustuksia ja kuvauksia leluistaan, joilla on side omaan perheeseen, sekä juhlapyhien perinteistä. Työstä välittyi hienosti pienten osallistujien oma ääni ja näkemykset.

11–17-vuotiaiden ikäsarjan voittajaksi valittiin Nurmijärven kuvataidekoulun oppilaiden työ Latinalaiset aakkoset, jonka lähtökohtana olivat eurooppalaiset arvot. Hienosti toteutetussa ryhmätyössä oppilaat ovat kuvittaneet tasa-arvo- ja sananvapaus-sanojen kirjaimet lempikirjojensa hengessä. Tuomaristo kiitti työn omaperäisyyttä, syvällisyyttä ja taidokasta toteutusta.

Voittaneet ryhmät palkitaan 200 eurolla, joka on tarkoitettu ryhmän yhteiseen tekemiseen.

Tuomaristo myönsi myös kaksi kunniamainintaa. Kuopiolaisen Maaninkajärven koulun oppilaiden työssä kulttuuriperinnön pohdinta välittyi selkeästi ja kytkös eurooppalaisuuteen oli sanoitettu hienosti. Mikkelin Päämajakoulun oppilaat olivat puolestaan tehneet monipuolisen ja laajan projektin kalliomaalauksista. Kilpailutyöstä välittyi lasten kiinnostus aiheeseen ja kilpailutyön tekemiseen.

Kilpailu on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä

Young European Heritage Makers on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jossa pohditaan kulttuuriperintöä ja sen eurooppalaisia ulottuvuuksia. Kilpailu on osa European Heritage Days -ohjelmaa, jota vietetään Suomessa nimellä Euroopan kulttuuriympäristöpäivät.

Young European Heritage Makers -kilpailuun osallistuivat tänä vuonna Espanja, Islanti, Latvia, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Slovenia, Suomi, Ukraina ja Venäjä. Koko kilpailun voittajat julkistetaan joulukuun alussa.

Eurooppalainen kilpailu on saanut alkunsa Suomessa kehitetystä Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailusta, joka laajentui vuonna 2018 koko Euroopan laajuiseksi.

SUOMEN TUOMARISTON PALKITSEMAT TYÖT

Kaikki Suomen työt ovat katsottavissa sivustolla https://bit.ly/HeritageMakersFi2021

6–10-VUOTIAIDEN KILPAILUSARJA

Työn nimi: ”Mäntylän ryhmän eskarilaisten näkemyksiä omasta kulttuuriperinnöstään”
Tekijät: Kaanaan päiväkodin Mäntylän esiopetusryhmä, Raisio
Linkki kilpailutyöhön: https://www.europeanheritagedays.com/node/336741

Osa Mäntylän eskariryhmän kilpailutyöstä.

Ylisukupolvinen projekti arjen ja juhlan kulttuuriperinnöstä. Työssä on lasten piirustuksia ja luonnehdintoja leluistaan, joilla on side omiin vanhempiin tai isovanhempiin. Lisäksi työssä kerrotaan lasten ajatuksia juhlapyhistä ja juhlista. Tuomaristo kiittää ikäryhmälle sopivaa toteutusta ja kulttuuriperinnön lähestymistä lasten näkökulmasta. Lasten oma ääni kuuluu selkeästi työn kuvissa ja teksteissä.

11–17-VUOTIAIDEN KILPAILUSARJA

Työn nimi: ”Latinalaiset aakkoset”
Tekijät: Nurmijärven kuvataidekoulun kirkonkylän ja Rajamäen ryhmät, Nurmijärvi
Linkki kilpailutyöhön: https://www.europeanheritagedays.com/node/336758

Osa Nurmijärven kuvataidekoulun oppilaiden työstä.

Teoksen lähtökohtana ovat eurooppalaiset arvot, erityisesti tasa-arvo ja sananvapaus. Kuvataidetöissä oppilaat ovat kuvittaneet tasa-arvo ja sananvapaus -sanat lempikirjojensa hengessä. Tuomaristo kiittää työn omaperäistä ja taitavaa toteutusta sekä sen sisällön merkityksellisyyttä ja syvällisyyttä.

KUNNIAMAININNAT

Työn nimi: ”Eurooppalainen kulttuuriympäristö”
Tekijät: Maaninkajärven koulun oppilaat, Kuopio
Linkki kilpailutyöhön: https://www.europeanheritagedays.com/node/336896

Osa Maaninkajärven koulun oppilaiden työtä.

Kollaasimainen kilpailutyö yhdistää lasten näkemyksiä kulttuuriperinnöstä ja piirustuksia itsestään ja oman elinympäristönsä kohteista. Tuomaristo kiittää aiheen perusteellista käsittelyä ja tehtävänantoon vastaamista monipuolisesti ja tarkasti. Myös kulttuuriperinnön pohdinta välittyi selkeästi ja kytkös eurooppalaisuuteen oli sanoitettu hienosti.

Työn nimi: ”Kulttuuriperintömme Astuvansalmella”
Tekijät: Päämajakoulun luokkien 5A ja 5B oppilaat, Mikkeli
Linkki kilpailutyöhön: https://www.europeanheritagedays.com/node/336850

Päämajakoulun oppilaiden kilpailutyö on toteutettu videona.

Kilpailutyö käsittelee eri keinoin kulttuuriperintöä, kalliomaalauksia ja erityisesti Ristiinan Astuvansalmen kalliomaalauksia. Tuomaristo kiittää työn projektimaista toteutusta, jossa aiheeseen on tutustuttu laajasti ja monipuolisesti. Lasten näkemykset kulttuuriperinnöstä koskettavat.

Lisätietoja
Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, hanna.p.hamalainen@gov.fi, puh. 0400 143 956
Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 044 974 1705

www.kulttuuriymparistopaivat.fi
https://www.europeanheritagedays.com/Young-European-Heritage-Makers
Suomen kaikki kilpailutyöt: https://bit.ly/HeritageMakersFi2021
Facebook: www.facebook.com/EHDFinland
Twitter: @HeritageDaysFI