Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun voitto keravalaiselle yläkoululuokalle

26.1.2018 Tiedote

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien järjestämä kilpailu kannusti lapsia ja nuoria esittelemään heille tärkeän luontopaikan koko Euroopalle. Kaikkien kilpailutöiden tekninen ja ilmaisullinen taso oli korkea. Pääpalkinnon lisäksi jaettiin tunnustuksia Mikkeliin, Espooseen, Kuhmoisiin, Kuusamoon, Pieksämäelle, Punkaharjulle, Tampereelle ja Raaheen.

Taitava tarinallinen video toi voiton 7. -luokkalaisille

Keravanjoen koulun kansainvälisyysluokka 7D voitti kilpailun työllään Stone Bridge. Ryhmä valitsi esiteltäväksi paikaksi keskustellen ja äänestämällä keravalaisen luonnonkivisillan. He kertoivat sen tarinan taitavasti toteutetulla, puhuttelevalla videolla. Työssä tulee hienosti ilmi, että luonto- ja kulttuuriympäristö eivät ole erillisiä kokonaisuuksia, vaan limittyvät yhteen.

”Kilpailuun osallistuminen innosti oppilaat pohtimaan ympäristösuhdettaan, ihmisen kädenjälkeä ympäristössä sekä tärkeitä paikkoja omassa kotikaupungissa. Projekti nosti lähiympäristön arvoa oppilaiden silmissä – tämän haluamme näyttää Euroopalle!” kertoi ryhmän ohjaaja, kuvataiteen lehtori Miia Pietilä.

Kilpailussa korkea taso

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään. Kilpailun avulla halutaan myös rohkaista osallistumaan ja vaikuttamaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen.

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietettiin vuonna 2017 teemalla Luontoon yhdessä. Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailussa lapsia ja nuoria pyydettiin esittelemään heille tärkeä luontopaikka koko Euroopalle. Kilpailuun osallistuttiin julkisella koko Euroopan laajuisella www.europeanheritagedays.com -sivustolla.

Kilpailun raati vaikuttui vuoden 2017 kilpailutöissä niiden teknisestä ja ilmaisullisesta tasosta ja kunnianhimoisista toteutuksista. Monista töistä välittyi, että niihin oli panostettu hyvin paljon erilaista osaamista, luovuutta, innostusta ja aikaa. Työt olivat monipuolisia ja niissä oli käytetty oivaltavasti erilaisia taiteen lajeja. Mukana oli ilmaisumuotoja animaatiosta fantasianovelliin ja tanssillisen voimistelun esityksestä reportaasiin. Tarinoiden välittämiseen oli käytetty muun muassa interaktiivisia kuvia, e-kirjoja, videota, valokuvaa ja draamaa. Jokainen työ ansaitsee katsojan ja kokijan.

Kunniamainintoja ja erityiskiitoksia jaettiin eri puolille Suomea

Kilpailuraati jakoi lisäksi kunniamainintoja ja erityiskiitoksia eri tavoin ansioituneille ryhmille.

Nuoret luontokuvaajat: The National Parks of Finland

13–17-vuotiat luontovalokuvaajat esittelivät videollaan kansallispuistoja ja saivat kunniamaininnan upeasta visuaalisesta kerronnasta, loistavasta tiimityöstä ja kunnianhimoisesta projektista.

Partiolippukunta Otavan Otsojen Pimeät seikkailijat -ryhmä: Metsän tähdet, Stars of the forest

10-vuotaat partiolaiset Mikkelistä saivat kunniamaininnan työnsä moniaistisuudesta ja heittäytymisestä tekemässään elokuvassa.

Punkajaharjun koulun 8.-9. -luokkalaiset: Aikahyppy kansallismaisemassa

Yläkoululaiset saivat erityiskiitokset monipuolisista ilmaisukeinoista ja laaja-alaisesta projektista. He järjestivät tapahtuman Punkaharjun harjumaisemissa. Lopullinen työ on koottu Prezi-esitykseksi, mikä oli hyvä viestintäkanavan valinta näin laajan projektin esittelyyn, jossa mukana on draamaa, tekstiä, kuvaa ja videoita.

Pieksämäen lukio, 2. vuosikurssin opiskelijat: Väinö ja taikaparta, Vaino and the magic beard

Video valmistui lukion mediakurssilla ja kolmen opiskelijan ryhmä sai erityiskiitokset kunnianhimoisesta toteutuksesta, onnistuneesta animaatiosta ja hyvästä tiimityöstä.

 

Lisäksi raati kiittää tamperelaista Sammon keskuslukiota ja raahelaista Jokelan koulua aktiivisesta osallistumisesta.

 

FAKTA: KULTTUURIYMPÄRISTÖN TEKIJÄT

  • Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu järjestetään vuosittain ja siihen voivat osallistua kaikki alle 18-vuotiaat. Kilpailutyön voi toteuttaa vapaasti eri ilmaiskukeinoja yhdistellen, esimerkiksi videon, valokuvien, tekstien, piirrosten, maalausten, animaation, verkkosivun tai blogin avulla. Kilpailuraatina toimii Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä, joka palkitsee kilpailun voittaneen ryhmän 500 eurolla.
  • Kilpailu tukee lasten ja nuorten kulttuuri-identiteetin ja ympäristösuhteen muodostumista. Se edistää lasten ja nuorten paikallisen kulttuuriympäristön tuntemusta, arvostusta ja arviointitaitoja. Kilpailuun osallistuminen vahvistaa lasten ja nuorten osallistumista, vaikuttamista ja kansalaistoimintaa lähiympäristössä sekä laajemmin yhteiskunnassa. Kilpailu tukee päiväkotien, koulujen, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kulttuuri-, ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatusta.
  • Kilpailu on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa Suomessa. Kulttuuriympäristöpäiviä vietetään syksyisin ympäri Eurooppaa ja kaikkiaan 50 maassa noin 30 miljoonaa ihmistä osallistuu kymmeniin tuhansiin tapahtumiin.

 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja kilpailusta: Toiminnanjohtaja Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, p. 040 128 0818, etunimi.sukunimi @kulttuuriperintokasvatus.fi

Lisätietoja voittaneesta ryhmästä: Kuvataiteen lehtori Miia Pietilä, Keravanjoen koulu, p. 050 353 9409, etunimi.sukunimi @kerava.fi

Lisätietoja Euroopan kulttuuriympäristöpäivistä www.kulttuuriymparistopaivat.fi

• Suunnittelija Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 095, etunimi.sukunimi @ymparisto.fi
• Suunnittelija Sini Hirvonen, Suomen Kotiseutuliitto, p. 045 614 0464, etunimi.sukunimi @kotiseutuliitto.fi