Kulttuurirahaston maakuntarahastojen haku avoinna 10. helmikuuta saakka

11.1.2022 Uutinen

Uudenmaan seuraava haku on vasta vuonna 2024

Kulttuurirahaston tammikuun hakuaika on alkanut ja jatkuu 10. helmikuuta saakka. Haussa ovat mukana kaikki 17 maakuntarahastoa, jotka jakavat apurahoja oman maakuntansa tieteen ja taiteen tukemiseen. Osa rahastoista, kuten Uudenmaan ja Pirkanmaan rahastot, painottavat kotiseututoimintaa.

Koska kilpailu apurahoista on Uudellamaalla poikkeuksellisen kova, hoitokunta on päätynyt jakamaan apurahoja joka toinen vuosi, jolloin jaettavaa on kaksinkertainen määrä. Tammikuun 2022 haussa Uudenmaan rahasto jakaa 1 260 000 euroa, seuraavan kerran Uudenmaan rahaston apurahoja voi hakea Tammikuun 2024 haussa. Uusmaalaisilla kuten muillakin hakijoilla on edelleen mahdollisuus hakea apurahoja vuosittain myös Lokakuun hausta.

Uudenmaan rahasto myöntää apurahoja kaikkien taiteenalojen edustajien taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin sekä kulttuuriperintöön ja paikalliskulttuuriin.

Pirkanmaan rahastosta tukea kotiseututyöhön

Pirkanmaan rahastosta apurahaa voi hakea esim. kotiseudun paikalliskulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin, kuten kulttuuriperinnön tallennukseen, kulttuuriympäristön esittelemiseen, kaupunki- ja kaupunginosakulttuurin edistämiseen sekä paikallisyhteisöjen ja -yhdistysten historiikkeihin, näyttelyihin ja tapahtumiin.

Kotiseututyön apurahat voivat liittyä myös monipaikkaisiin tai paikasta riippumattomiin kotiseutuhankkeisiin, sillä kotiseudulla voidaan ymmärtää itselle tärkeäksi koettua luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä, sosiaalista ja henkistä ympäristöä sekä myös virtuaalista kotiseutua. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei Pirkanmaalla katsota kotiseututyöksi.

Maakuntarahastoilla on vuosittain jaossa myös erityisapurahoja.

Maakuntarahastojen apurahoista saa lisätietoa kunkin maakunnan alasivuilta sekä Kulttuurirahaston YouTube-kanavan maakuntarahastokohtaisista apurahatietoiskuista.

Maakuntarahastot järjestävät yhteisen apurahainfotilaisuuden 27.1.2022 kello 15-17.

Lisätietoja:  skr.fi/pi/apurahat