Kulttuuriperintöalan yhteisöjen korona-avustushaku käynnistyi 1.6.

2.6.2021 Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut korona-tukipakettiin kuuluvan avustushaun, jolla on tarkoitus tukea taloudellisesti tiukkaan tilanteeseen joutuneita museoita ja muita kulttuuriperintöalan yhteisöjä. Avustusten hakuaika päättyy 23.6.2021.

Avustus on tarkoitettu valtionosuusrahoituksen ulkopuolisten museoiden ja muiden kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan, joka on vaikeutunut tai estynyt koronarajoitusten ja -suositusten vuoksi 1.1.–31.5.2021. Avustuksia niille voidaan jakaa yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa, jos eduskunta hyväksyy koronatukipakettiin kuuluvat määrärahat lisätalousarvioesityksessä.

Avustuksilla halutaan turvata mahdollisuudet huolehtia kulttuuriperintökohteista ja kokoelmista sekä auttaa niistä vastaavia yhteisöjä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa.

Avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, säätiöt tai osakeyhtiöt, joiden toiminta on ensisijaisesti museo- tai kulttuuriperintötoimintaa. Avustusta ei voida myöntää kunnille tai kuntayhtymille, yksityisille elinkeinonharjoittajille (esim. toiminimiyrittäjät) tai rekisteröimättömille yhteisöille.

Seurantalojen oma avustushaku avautuu elokuussa

Seurantaloja ylläpitäville yhteisöille avataan elokuussa 2021 oma korona-avustushaku talojen ylläpitokulujen kattamiseen. Seurantalojen muuhun toimintaan ei voi hakea kulttuuriperintöalan yhteisöille suunnattua korona-avustusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan korona-tukipaketti koostuu useista eri tarkoituksiin myönnettävistä avustuksista, joilla tuetaan kulttuurin, taiteen, liikunnan ja tapahtuma-alan elpymistä koronapandemiasta. Avustuksia ja tukea myönnetään yhteensä noin 230 miljoonaa euroa. Tukipaketti sisältyy eduskunnalle annettuun vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen.

Lisätietoja:
kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, p.  0295 330 281
kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila, p.  0295 330 269