Kulttuuriperintö on meidän – Uusi julkaisu kulttuuriperintöaktivismista

19.12.2018 Uutinen

 

Siirry verkkojulkaisuun klikkaamalla kuvaa.

Suomennettu Kulttuuriperintö on meidän – Kansalaiset osallistumassa päätöksentekoon -verkkokirja on julkaistu viimein kokonaisuudessaan nettisivuilla www.europanostra.fi/kulttuuriperinto-on-meidan. Kirjan alkuteos Heritage Is Ours – Citizens Participating in Decision Making ilmestyi keväällä osan Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden ohjelmaa. Kirjan  suomennettuja artikkeleita on julkaistu kesän ja syksyn mittaan netissä artikkeli artikkelilta.

Kirja esittelee hyviä kulttuuriperintöosallistumisen ja -osallistamisen malleja eri puolilta Eurooppaa. Esitellyissä esimerkkitapauksissa kansalaiset ovat onnistuneet vaikuttamaan kestävästi kulttuuriperintöänsä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Esittelyssä on sekä kansalais- että viranomaislähtöisiä malleja. Kirja ja seminaari muodostavat eurooppalaisten asiantuntijoiden ja aktivistien välisen dialogin aiheesta, joka on herättänyt viime aikoina paljon toimintaa ja keskustelua kulttuuriperintöalalla.

Kirja pohjautuu toukokuussa 2017 Turussa European Heritage Congressin yhteydessä järjestettyyn kansainväliseen seminaariin Sharing heritage – Citizens participating in decision making. Seminaariin ja kirjaan koottiin hyviä malleja eri puolilta Eurooppaa hyödyntämällä kansalaisjärjestö Europa Nostran laajaa verkostoa. Europa Nostran toiminnan piirissä noin miljoona eurooppalaista, vaikka järjestön jäsenmäärä on lukumääräisesti pienempi kuin Suomen Kotiseutuliitolla.

Kirjassa on artikkelit mm kulttuurisuunnittelun eurooppalaisilta asiantuntijoilta Lia Ghilardilta ja Maunu Häyryseltä. Kulttuuriperintöosallistumisesta ihmisoikeutena kirjoitti kiinnostavan artikkelin ihmisoikeusjuristi Mylène Bidault YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistosta (OHCHR). Alan palkittu serbialainen tutkija Višnja Kisić kirjoittaa kommenttiartikkelissaan kulttuuriperinnön poliittisuudesta, konfliktisuudesta ja kulttuuriperinnön pimeistä puolista. Muut suomalaiset tai Suomessa työskentelevät kirjoittajat ovat Markku Markkula, Marjatta Sihvonen, Christian Sannemann, Tuija-Liisa Soininen, Matti Hakamäki, Kirsti Kovanen, Maarit Kahila-Tani, Marketta Kyttä, Pilvi Nummi, Anna-Maija Halme, Tapani Mustonen, Jussi-Pekka Taavitsainen ja Suzie Thomas.

Sekä alkuteoksen että suomennoksen on kustantanut Europa Nostra Finland. Kirjaa ja julkaisuseminaaria ovat rahoittaneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Seminaarisarjan rahoittamiseen ja järjestämiseen osallistuivat lisäksi Turun yliopisto ja Turun yliopistosäätiö, Åbo Akademi ja Stiftelsen för Åbo Akademi.

Toimittajat:
Anna-Maija Halme
Tapani Mustonen
Jussi-Pekka Taavitsainen
Suzie Thomas
Astrid Weij

Kustantaja:
Europa Nostra Finland, Helsinki 2018

Europa Nostra – miljoonien eurooppalaisten kansalaismielipiteen kanava

  • Euroopan merkittävin alan järjestö ja -verkosto, jäsenjärjestöissä 5 milj. jäsentä 40 maassa
  • Voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö
  • Tekee yhteistyötä EU:n kanssa ja jakaa Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot
  • Kampanjoi Euroopan uhanalaisen kulttuuriperinnön puolesta
  • Puheenjohtajana oopperalaulaja Plácido Domingo
  • Jäseninä sekä yhteisöjä että yksityishenkilöitä

Europa Nostra Finland – Suomalaisten kulttuuriperintöjärjestöjen ääni Euroopassa

  • Alan suomalaisten järjestöjen yhteistyöelin ja kanava Eurooppaan
  • Järjestöjäsenet ovat Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Arkkitehtiliitto, Suomen Museoliitto, Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura, PKL Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry, Ritarihuone, Association of Castles and Museums Around the Baltic Sea, Turun yliopistosäätiö ja Vapriikki.

 

Lisää aiheesta: www.europanostra.fi