Kulttuuriperintö on meidän – Kansalaiset osallistumassa päätöksentekoon -julkaisu verkossa

23.3.2018 Uutinen

Alkuperäisteos Heritage is ours – Citizens participating in decision making on nyt vapaasti luettavissa verkossa. Teoksen artikkeleiden suomennoksia julkaistaan kevään mittaan.

Kirja esittelee hyviä kulttuuriperintöön osallistumisen ja osallistamisen malleja eri puolilta Eurooppaa. Esitellyissä esimerkkitapauksissa kansalaiset ovat onnistuneet vaikuttamaan kestävästi kulttuuriperintöänsä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Esittelyssä on sekä kansalais- että viranomaislähtöisiä malleja.

Kirjan artikkeleita julkaistaan kevään 2018 aikana suomeksi ja alkuperäisteos on luettavissa Europa Nostra Finlandin sivustolla.

>> Suora linkki esipuheen suomennokseen

Kirja pohjautuu toukokuussa 2017 Turussa European Heritage Congressin yhteydessä järjestettyyn kansainväliseen seminaariin Sharing heritage – Citizens participating in decision making. Seminaariin ja kirjaan on koottu hyviä malleja eri puolilta Eurooppaa hyödyntämällä kansalaisjärjestö Europa Nostran laajaa verkostoa.

Teemaa pohjustavat kulttuurisuunnittelun eurooppalaiset asiantuntijat Lia Ghilardi ja Maunu Häyrynen. Kulttuuriperintöosallistumisesta ihmisoikeutena kirjoittaa ihmisoikeusjuristi Mylène Bidault YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistosta (OHCHR). Alan palkittu serbialainen tutkija Višnja Kisić kirjoittaa kommenttiartikkelissaan kulttuuriperinnön poliittisuudesta, konfliktisuudesta ja kulttuuriperinnön pimeistä puolista.

Teoksen on julkaissut Europa Nostra Finland ry.

www.europanostra.fi