Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden hankkeisiin avustuksia Museovirastolta

22.5.2018 Uutinen

Rovaniemen Totto sai Perinnepulmien ratkaisu -opastusmallilleen  20 000 euroa

Museovirasto on jakanut kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin yhteensä 170 000 euroa yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja museoille.

Useat Kotiseutuliiton jäsenjärjestöt saivat avustuksia. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry Perinnepulmien ratkaisu – museo-opastusmallihankkeelleen 20 000 euron rahoituksen. Mikkelin kaupungin museot saivat Kulttuuripakohuone -hankkeeseen 16 000 euroa, samoin Europa Nostra Finland sai hankkeelleen Kuinka palkitut kulttuuriperintökohteet vaikuttavat lasten hyvinvointiin? -hankkeeseen 16 000 euroa. Pohjois-Pohjanmaan Liitto sai Vesivoiman kulttuuriperintö – kyläillat –hankkeelle 9 500 euroa, Tornionlaakson maakuntamuseo – Tornedalens museum Tutkimusmatkailijoiden Tornionlaakso -hankkeeseen  8 200 euroa ja Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry käsityöperinnön kummitoimintaan 7 600 euroa.

Rahoitusta myönnettiin erityisesti uusille toimintamuodoille, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Hankkeiden joukossa on sekä pieniä, paikalliseen toimintaan liittyviä että suuria, koko maata koskevia hankkeita.

Avustusta myönnettiin 14 hakijalle, ja keskimääräinen avustussumma oli 12 143 euroa. Avustushakemuksia saapui 62. Haettujen avustusten yhteissumma oli 985 340 euroa.

Katso muut avustetut kohteet www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/avustukset-kulttuuriperinnon-eurooppalaisen-teemavuoden-hankkeisiin