Kulttuuripalvelut paremmiksi yhdistysten ja kuntien yhteistyöllä

17.5.2018 Uutinen
Yhdistys, kunta, kumppanuus, kolmas sektori, yhteistyö
Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -työpaja Espoossa. Kuva: Sini Hirvonen.

Kuntien kulttuuripalveluita tuotetaan yhteistyössä yhdistysten kanssa. Ilman aktiivisia yhdistystoimijoita moni tapahtuma jäisi toteutumatta ja yleisö tavoittamatta. Kotiseutuliitto on koonnut kunta- ja yhdistystoimijoiden parhaat kokemukset kulttuurikumppanuudesta tietopaketiksi liiton nettisivuille Tietopankkiin.

Yhdistys ja kunta ovat luontevat kumppanit

Sekä kunnan että kolmannen sektorin toiminta on voittoa tavoittelematonta ja sillä pyritään ihmisten hyvinvointiin. Yhteistyö on järkevää ja usein jopa välttämätöntä. Yhdistykset kokoavat asukkaita ja edustavat heitä. Kun kunta haluaa tehdä toimintaa asukkaille, yhteistyö on asukaslähtöisen toiminnan edellytys. Yhdistykset pystyvät toimimaan lähipalvelun tuottajina ja ne voivat tavoittaa kielivähemmistöt ja eri kulttuureista tulevat toisinaan paremmin kuin kunta. Tämä koskee sekä pieniä että isoja kuntia. Harvaan asutulle seudulle palvelut voidaan taata vain yhteistyön avulla, kaikki resurssit on viisasta tuoda yhteen. Suuressa kaupungissa viranhaltijan on mahdotonta tavoittaa kaikkia kuntalaisia ja huomioida eri vähemmistöt tasapuolisesti ilman yhdistysten apua.

Toimiva kulttuurikumppanuus käynnistetään yhdessä

Parhaimmillaan yhteistyö alkaa siitä, että kunta, kuntalaiset ja yhdistykset keskustelevat ja päättävät yhdessä, mitä kulttuuripalveluilla tarkoitetaan. Yhteinen alkukartoitus toimii välineenä tavoitteen määrittelyn lisäksi roolien ja yhteisymmärryksen löytymiseen. Muita toimivan yhteistyön elementtejä ovat säännölliset tapaamiset, selkeät sopimukset ja riittävät resurssit.

Kulttuuri kasvattaa kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia

Kulttuurilla on tutkitusti vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Myös vapaaehtoistyö lisää tekijänsä hyvinvointia. Kulttuuripalveluita vapaaehtoisesti yhdistyksensä kautta tuottavat ihmiset ovat siis erityisen onnellisessa asemassa ja lisäksi kasvattavat oman paikkakuntansa muiden ihmisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.

 

FAKTA: Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina

  • Kotiseutuliitto teki yhdistyksille ja kunnille verkkokyselyn, kokosimme asiantuntijaryhmän antamaan panoksensa suunnitteluun ja järjesti kunta- ja yhdistystoimijoiden yhteisiä työpajoja. Tulokset on koottu vinkkisivustoksi
  • Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -tietopaketti löytyy täältä: kotiseutuliitto.fi/tietopankki/yhdistykset-ja-kunnat-kulttuurikumppaneina
  • Kotiseutuliiton yhteisöjäseniin kuuluu yli 700 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, 100 kuntaa ja kaupunkia sekä maakuntien liitot ja Suomen Kuntaliitto. Hankkeen rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

 

Lisätietoja:

Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja
riitta.vanhatalo@kotiseutuliitto.fi
+358 407337033