Kulttuurimatkailu ja vapaaehtoistyön runsaus vuoden 2021 valopilkkuja paikallismuseokentällä

21.12.2022 Uutinen

Museoviraston kokoama paikallismuseotilasto esittelee Suomen paikallismuseoiden toimintaa. Koronapandemia väritti edelleen vuonna 2021 toimintaa suomalaisissa paikallismuseoissa, mutta kotimaanmatkailu ja aktiivinen vapaaehtoistyö toivat uskoa tulevaan. Vuotta 2021 koskevaan kyselyyn vastasi 302 paikallismuseota. Tilasto julkaistiin edellisen kerran vuodesta 2015.

Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti paikallismuseoiden toiminnan aktiivisuuteen ja avoinnapidon mahdollisuuksiin, mutta toisaalta kotimaisen kulttuurimatkailun lisääntyminen innosti ihmisiä vierailemaan myös pienemmissä kohteissa ja vapaaehtoistyötä tehtiin suuri määrä. Paikallismuseotoiminta Suomessa 2021 -kyselyn vastauksissa välittyy toiveikas tunnelma: pahin on takana ja usko tulevaisuuteen nostaa päätään.

Kuva museosta ulkoa.
Juhani Ahon museon aluetta. Kuva: Iisalmen kaupungin arkisto.

Onnistumisia myös paikallismuseoiden kokoelmanhoidossa

Tilastokyselyyn vastanneissa paikallismuseoissa vapaaehtois- ja talkootyötä teki vuonna 2021 yli 3100 henkeä, yhteensä noin 118 000 tuntia. Vapaaehtoistyötä tehtiin 10 000 tuntia enemmän kuin edellisenä tilastointivuotena 2015.

Paikallismuseoiden kokoelmien hoitoa ja luettelointia on edistetty runsaasti viime vuosina. Yhä useampi paikallismuseo on käynnistänyt kokoelmiensa sähköisen luetteloinnin, määrä oli noussut vuoden 2015 kolmanneksesta 68 prosenttiin. Kyselyyn vastanneilla museoilla on noin 1,5 miljoonaa kokoelmaobjektia, ja kaikilla Suomen paikallismuseoilla arvioidaan olevan noin 2,5–3 miljoonaa objektia.

Paikallismuseot ovat pääosin vapaaehtoisvoimin tai sivutoimisesti ylläpidettyjä kotiseutumuseoita, erikoismuseoita ja muita museoita, joita arvioidaan olevan Suomessa lähes tuhat. Paikallismuseot ovat omien alueidensa ja aihepiiriensä kulttuuriperinnön säilyttäjiä, jotka tarjoavat matalan kynnyksen kulttuuripalveluita, tapahtumia ja osallistumisen mahdollisuuksia kansalaisille.

Paikallismuseokyselystä tietoa tutkimukseen ja alan kehittämiseen

Museovirasto kerää ja välittää tietoa Suomen museokentästä. Paikallismuseokysely toteutetaan noin viiden vuoden välein ja tietoja kerätään museoita ja niiden sidosryhmiä varten. Tuloksia voidaan hyödyntää myös alaa koskevassa tutkimuksessa sekä alan kehittämisessä.

Vuotta 2021 koskevan tilaston keruuta siirrettiin vuodella koronapandemian vuoksi ja se toteutettiin keväällä 2022. Kyselyn kohderyhmänä olivat valtion, kuntien, yhdistysten, säätiöiden, yritysten ja erilaisten yhteisöjen ylläpitämät museot, jotka eivät vastaa ammatillisille museoille suunnattuun Museotilasto-kyselyyn. Kyselyn toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä alueellisten vastuumuseoiden sekä Suomen Kotiseutuliiton kanssa.

Kyselyllä kartoitettiin paikallismuseoiden taustoja, avoinnaoloa, henkilöstön ja vapaaehtoistyön määrää, tuloja ja menoja, museokäyntejä, opastuksia ja tapahtumia, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä kokoelmien laajuutta ja kokoelmatyötä. Lisäksi kysyttiin paikallismuseotoimijoiden onnistumisia, toiminnan vaikuttavuutta, tulevaisuuden haasteita ja kehittämiskohteita.

Paikallismuseotoiminta Suomessa vuonna 2021 -verkkojulkaisu ja Suomen paikallismuseot 2021 -tilastokortti on julkaistu Museoviraston ylläpitämässä Museotilasto-verkkopalvelussa.