Kulttuurikasvatussuunnitelmille ja Kulttuurivoltille EU:n ja Europa Nostran palkinto

15.5.2018 Uutinen
kulttuuri, kulttuurikasvatus, lapset, kulttuuriperintö
Kultuurikasvatus auttaa lapsia ja nuoria tuntemaan omia kulttuurisia juuriaan ja arvostamaan kultturiperintöä. Kuva. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Suomalaiset kulttuurikasvatussuunnitelmat ja Kulttuurivoltti-hanke on saanut vuoden 2018 yhdistetyn Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinnon / Europa Nostra -palkinnon.

Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa lapsille ja nuorille kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta osana kunnan perusopetusta. Kulttuurivoltti-hankkeessa tähdättiin näiden suunnitelmien määrälliseen kasvattamiseen. Hankkeessa tuotettiin verkkotyökalu, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi, jonka avulla kunnat voivat itsenäisesti laatia kulttuurikasvatussuunnitelman, joka perustuu heidän omaan paikalliseen kulttuuritarjontaansa. Työkalu on vapaasti kaikkien käytettävissä kolmella kielellä – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

“Hanke tarjoaa suhteellisen edullisen, mutta tehokkaan mallin, jota voidaan soveltaa kaikkialla Euroopassa sellaisen opetuksen suunnittelussa, jonka keskiössä ovat kulttuuriset arvot”, tuomaristo vahvisti.

 

Suunnitelma jo 90 paikkakunnalla – 50 kunnassa valmisteilla

 

 

Kulttuurivoltti -hankkeen toteuttivat Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Kuntaliitto, Opetushallitus ja Taiteen edistämiskeskus. Suomen Kotiseutuliitto on osallistunut hankkeen viestintään. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi Taiteen edistämiskeskus tuki työpajakiertueen järjestämistä.

Kulttuurivoltti -hankkeen käynnistyessä kulttuurikasvatussuunnitelmia oli Suomen 311 kunnasta vain 43 paikkakunnalla. Hankkeen päättyessä vuonna 2017 kulttuurikasvatussuunnitelmia oli jo 90 eri puolilla Suomea. Lisäksi 50 suunnitelmaa oli valmisteilla.

Työpajoja järjestettiin 15 paikkakunnalla ja kiertue tavoitti 83 Suomen kuntaa ja sai tilaisuuksiinsa yli 450 osallistujaa. Lastenkulttuurikeskusten liitto jatkaa yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa työpajojen järjestämistä niillä alueilla, joilla ei vielä ole kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

“Hankkeessa luotiin kokonaisvaltainen ja joustava lähestymistapa opetussuunnitelmatyöhön digitaalista työkalua hyödyntäen. Väline toimii niin paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Hankkeen tulokset todistavat, kuinka verkkotyökalulla voi saada aikaan nopeasti laajoja vaikutuksia yhteisöissä “, tuomaristo toteaa.

Tuomaristo katsoi, että kulttuurikasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia kunnan lapsia heidän taustastaan riippumatta ja että se saavuttaa tehokkaasti myös ne kunnat ja alueet, joissa lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluja ei ole. Kulttuurikasvatussuunnitelmat varmistavat ympäröivän alueen koulujen ja kulttuurilaitosten välisen yhteistyön ja antavat osallistujille mahdollisuuden tutustua kotikaupunkinsa tai lähialueensa kulttuuriin ja kulttuuriperintöön kannustaen ymmärtämään paikallisen kulttuurin monimuotoisuutta.

“Kulttuurivoltti on korostanut, että taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatuksen sisällyttäminen paikalliseen opetussuunnitelmaan on tärkeää oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Tämä luo myös pohjaa vastuulliselle kansalaisuudelle sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvan toiminnan arvostukselle”, todetaan lausunnossa.

Voittajahankkeiden edustajat osallistuvat palkintoseremoniaan 22. kesäkuuta Berliinissä, jossa järjestetään tuolloin kaikkien aikojen ensimmäinen Euroopan kulttuuriperintöhuippukokous European Heritage Summit.

 

Europa Nostran suomenkielinen lehdistötiedote

www.europanostra.fi/wp-content/uploads/2018/05/20180515-PR-EU-Winners-FI.pdf (sisältää lisää lehdistökuvia)

Lehdistökuvat

Lataa osoitteesta: https://flic.kr/p/DzPRwL
Kulttuurikasvatussuunnitelmien logo

Lataa osoitteesta: https://flic.kr/p/GM69dx
Kuvateksti: Puujalat ovat kuttuuriperintöä siinä missä teatterikin. Kuva: Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK.

Kulttuurivoltti-hankkeen video kulttuurikasvatussuunnitelmista

Tekijät Helsingin kuvataidelukion Ida Puustinen, Iida Elstelä ja Suweyda Hussein.

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Ira Vihreälehto
ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi,
puh. / tel. +358 50 3381743
Twitter: ira_vihrealehto

Lisätietoja palkinto-ohjelmasta:

www.europanostra.fi/europa-nostra/palkinnot
www.europeanheritageawards.eu/programme

 

Kuva:

Kulttuurikasvatus auttaa lapsia ja nuoria tuntemaan omia kulttuurisia juuriaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä. Kuva: Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.