Kulttuurialan yhteisöjen korona-avustuksen haku käynnissä

30.10.2020 Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ylimääräistä avustusta muun muassa kulttuuriperintökohteita ylläpitävien yhteisöjen toimintaan.

Avustus on tarkoitettu yhteisöille, joiden toiminnan harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi ajalla 1.8.-31.12.2020.

Hakuaika alkaa 30.10.2020 ja päättyy 16.11.2020 klo 16.15. Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. 

Avustus sopii kulttuuriperintökohteita ylläpitäville yhteisöille (museo tai muu toimija), jos

  • kohteella säännöllinen aukioloaika ajalla 1.8.-31.12.2020 (esim. viikonloppuisin) ja
  • kohteessa on myös palkattua henkilöstöä esim. avoinnapidossa tai kiinteistönhoidossa.

Tavoitteena on auttaa toimijoita jatkamaan ja kehittämään toimintaansa pandemian aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisena yleisavustuksena toimintaan sellaisille taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yhteisöille, jotka kärsivät yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta COVID-19 -pandemian vuoksi. Avustusta voidaan käyttää ajalla 1.8.2020–31.3.2021 syntyneisiin kuluihin.

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille ja osakeyhtiöille.

Kunnat tai kuntayhtymät eivät voi hakea avustusta eivätkä yksityiset elinkeinonharjoittajat (ns. toiminimiyrittäjät) tai rekisteröimättömät yhteisöt.

Lisätietoja OKM:N sivuilla

Toinen rahoitus on avattu valtionosuutta saaville museoille, orkestereille, teattereille sekä kansallisille taidelaitoksille. Lisätietoja OKM:n sivuilla.